Log in
In 2006 kwam de documentaire An Inconvenient Truth uit, over hoe de aarde opwarmt door menselijk handelen. In 2007 volgde de documentaire The Great Global Warming Swindle waarin onderzoekers beweerden dat het zo’n vaart niet liep. Begon ik na het kijken van An Inconvenient Truth alles te recyclen dat los en vast zat, na het kijken van The Great Global Warming Swindle stond ik drie keer zo lang onder de warme douche. Als je eigenlijk niet goed geïnformeerd bent, kan je mening makkelijk compleet veranderen, en mensen zijn nu eenmaal snel gecharmeerd van de underdog in een gevecht.
Daniel Lakens

Mijn afstudeerbegeleider uit Leiden, de sociaal psycholoog Dancker Daamen, deed onderzoek naar de sociale acceptatie van CO2-opslag onder land, en stond bekend als een kritische wetenschapper. Toen ik hem enkele jaren na mijn afstuderen sprak op een congres, wees ik hem op The Great Global Warming Swindle, die mijn oordeel over klimaatopwarming drastisch had veranderd. Ik dacht dat hij deze kritiek wel kon waarderen. Maar hij reageerde geïrriteerder dan ik hem ooit had gezien. Ik was verbaasd. Had Kepler niet ooit gezegd dat hij liever de scherpste kritiek van een enkel persoon kreeg dan de ondoordachte goedkeuring van de massa? De reden van zijn irritatie is me altijd bijgebleven. Media laten, volgens het principe van hoor en wederhoor, meestal één voorstander en één tegenstander aan het woord, bijvoorbeeld in een discussie over de vraag of de aarde opwarmt door menselijk handelen. Het lijkt dan alsof wetenschappers verdeeld zijn. Maar meningen zijn meestal niet gelijk verdeeld. Dancker wist dat deze kritiek…