Lees verder
De nadelen van het label adhd zijn voor kinderen met milde klachten groter dan de voordelen. De oudertraining Druk & Dwars kan er misschien voor zorgen dat minder kinderen deze diagnose krijgen.
Annemarie Huiberts

Aan het label adhd kleven een hoop nadelen, zoals (zelf)stigma en lage verwachtingen bij leerkrachten. Daarom pleit de Groningse hoogleraar Laura Batstra al ruim tien jaar voor een stapsgewijze benadering van adhd-problematiek. Het idee is simpel: wees terughoudend met het diagnosticeren van kinderen (stepped diagnosis) en probeer eerst de omgeving van het kind te veranderen, bijvoorbeeld met een opvoedtraining voor ouders (stepped care). In deze aanpak zijn ouders geen deel van het probleem, maar juist deel van de oplossing.

De opvoedtraining Druk & Dwars is speciaal bedoeld voor ouders met kinderen die (nog) geen adhd-diagnose hebben maar wel milde tot matige adhd-klachten vertonen. De training is laagdrempelig en bestaat uit zeven wekelijkse groepsbijeenkomsten.

Circa honderd ouders deden mee aan een onderzoek naar de effectiviteit van Druk & Dwars. Direct na afloop zagen de Groningse onderzoekers op bijna alle uitkomstmaten verbeteringen. De ouders ervoeren minder stress, konden beter met hun kind communiceren en rapporteerden minder druk en dwars gedrag. Hoewel veel ouders na drie maanden weer waren teruggevallen in hun oude patroon, kunnen booster-sessies dit waarschijnlijk voorkomen.

Wel waarschuwen de onderzoekers dat het nog te vroeg is voor definitieve conclusies: eerst moeten deze uitkomsten in een grootschalig onderzoek worden gerepliceerd.

Bron: Sluiter, M.N. et al. (2023). Wild and willful kids: can we help parents? The effectiveness of a group parent training program without a psy­chiatric label. Journal of Psychiatric Practice, 29, 246-259.

Aan het label adhd kleven een hoop nadelen, zoals (zelf)stigma en lage verwachtingen bij leerkrachten. Daarom pleit de Groningse hoogleraar Laura Batstra al ruim tien jaar voor een stapsgewijze benadering van adhd-problematiek. Het idee is simpel: wees terughoudend met het diagnosticeren van kinderen (stepped diagnosis) en probeer eerst de omgeving van het kind te veranderen, bijvoorbeeld met een opvoedtraining voor ouders (stepped care). In deze aanpak zijn ouders geen deel van het probleem, maar juist deel van de oplossing.

De opvoedtraining Druk & Dwars is speciaal bedoeld voor ouders met kinderen die (nog) geen adhd-diagnose hebben maar wel milde tot matige adhd-klachten vertonen. De training is laagdrempelig en bestaat uit zeven wekelijkse groepsbijeenkomsten.

Circa honderd ouders deden mee aan een onderzoek naar de effectiviteit van Druk & Dwars. Direct na afloop zagen de Groningse onderzoekers op bijna alle uitkomstmaten verbeteringen. De ouders ervoeren minder stress, konden beter met hun kind communiceren en rapporteerden minder druk en dwars gedrag. Hoewel veel ouders na drie maanden weer waren teruggevallen in hun oude patroon, kunnen booster-sessies dit waarschijnlijk voorkomen.

Wel waarschuwen de onderzoekers dat het nog te vroeg is voor definitieve conclusies: eerst moeten deze uitkomsten in een grootschalig onderzoek worden gerepliceerd.

Bron: Sluiter, M.N. et al. (2023). Wild and willful kids: can we help parents? The effectiveness of a group parent training program without a psy­chiatric label. Journal of Psychiatric Practice, 29, 246-259.

Beeld: Tomertu/Shutterstock