Lees verder
Jongeren met een verleden van misbruik en emotionele verwaarlozing/ mishandeling vinden het lastig emoties af te lezen aan de ogen van mensen. Dat kan weer leiden tot problemen in de sociale omgang.
Else de Jonge, Iris Dijkstra

Het vermogen om je in anderen in te leven ontwikkelt zich in je kindertijd. Werd je vroeger met zorg en aandacht omringd, dan ben je beter in staat de emoties van anderen te begrijpen dan als je verwaarloosd of mishandeld werd.

Om de juistheid van deze theorie na te gaan onderzocht een groep Nederlandse psychologen 46 jongeren. Allemaal rapporteerden ze in min of meerdere mate verwaarloosd en/of mishandeld te zijn geweest. De proefpersonen werden aan een fMRI onderworpen terwijl ze foto’s van gezichten kregen voorgeschoteld. Op deze foto’s was alleen het gebiedje rond de ogen te zien. De jongeren moesten aangeven wat de mentale toestand was van de persoon op de foto (waarbij ze uit vier antwoorden konden kiezen), dan wel zeggen of de persoon een man of een vrouw en 60+ of 60- was. De foto’s werden in wisselende volgorde aangeboden en zowel bij de mental-state-taak als de gender-age-taak.

Jongeren die op emotioneel vlak waren verwaarloosd en/of mishandeld waren goed in staat om aan de foto’s af te lezen hoe iemand zich voelde. Opmerkelijk, want eerder onderzoek bij emotioneel verwaarloosde/mishandelde (jongere) kinderen had juist het tegendeel aangetoond. Jongeren die naast emotionele verwaarlozing/ mishandeling ook seksueel misbruik rapporteerden, lieten bij de mental- state-taak juist een verhoogde activiteit zien in de linker inferieure frontale gyrus. Dit hersengebied is van belang voor het begrijpen van emoties. Het lijkt erop dat dit gebied minder ontwikkeld is bij jongeren die zowel seksueel misbruikt zijn als ook op emotioneel vlak flink tekort zijn gekomen. En dat kan deze jongeren weer belemmeren bij het aangaan van sociale contacten. (ID)

Bron: Schie, C. van et al. (2017). The neural correlates of childhood maltreatment and the ability to understand mental states of others. European Journal of Psychotraumatology, 8(1). http://dx.doi.org /10.1080/20008198.2016.1272788