Lees verder
Mensen die meer recht menen te hebben, meer manipuleren, zekerder zijn van zichzelf en ongevoeliger voor anderen, klimmer sneller hogerop op de werkvloer. Dat blijkt uit een Italiaanse studie.
Vittorio Busato

Narcisme is een eigenaardige eigenschap van leiders, zo wordt verondersteld. Twee Italiaanse onderzoekers wilden weten of mensen met een narcistische persoonlijkheid sneller carrière maken en dus ook sneller CEO worden. Specifiek wilden de onderzoekers ook nagaan of bepaalde organisatiekenmerken daarop een modererende invloed konden hebben.

Daartoe vergeleken ze 172 Italiaanse CEO’s van familiebedrijven en nietfamiliebedrijven die allemaal de Narcistic Personality Inventory invulden. Hun scores werden afgezet tegen het verloop van hun loopbaan. Met name diegenen die hoger scoorden op extraversie, overmatig zelfvertrouwen, dominantie en autoritarisme werden sneller benoemd tot CEO binnen hun organisatie. De relatie zou volgens de Italiaanse onderzoekers zo sensitief zijn dat slechts een lichte toename in narcismescores de kans op een CEO- positie met 29 procent verhoogde, vergeleken met CEO’s die gemiddeld scoorden op de narcisme-vragenlijst. Maakte de CEO deel uit van de familie die het bedrijf had opgezet, dan had de mate van narcisme minder impact op een sneller carrièreverloop.

Vraag is of narcistische trekken stabiel zijn over de tijd. De onderzoekers opperen dan ook of de onderzochte CEO‘s wellicht na het verkrijgen van hun positie een meer narcistische persoonlijkheid krijgen. De studie is hoe dan ook een welkome aanvulling op het doorgaans Amerikaanse onderzoek over dit onderwerp. De onderzoekers pleiten voor meer vergelijkbaar onderzoek in andere landen.

Bron: Rovelli, P. & Curnis, C. (2020). The perks of narcissism: Behaving like a star speeds up career advancement to the CEO position. The Leadership Quarterly, Available online 11 December 2020. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2020.101489

Beeld: Daniel Ling/shutterstock.com