Lees verder
Onderzoek naar burn-out is vaak gericht op restklachten zoals verslechterd cognitief functioneren. OU-onderzoekers betogen dat een burn-out ook iets kan opleveren.
Annemarie Huiberts

Posttraumatische groei werd al onderzocht in relatie tot terreuraanslagen, vliegtuigongelukken en ziekten zoals kanker. Dergelijke ontwrichtende gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat mensen een ander beeld op de wereld en zichzelf krijgen. Ze maken een groei in spiritualiteit door en ervaren een sterkere verbondenheid met anderen. Zo’n persoonlijke transformatie gaat vaak samen met een toename in persoonlijke hulpbronnen als veerkracht en optimisme.

Onderzoekers van de Open Universiteit wilden weten of ook na een burn-out zo’n positieve spiraal kan optreden. Voor hun online-survey wierven ze deelnemers via sociale media. In totaal analyseerden zij de gegevens van 166 overwegend hoogopgeleide werknemers, die een burn-out hadden meegemaakt en inmiddels volledig waren hersteld. De deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat zij naar aanleiding van de burn-out inderdaad posttraumatische groei hadden doorgemaakt. Deze groei ging samen met een toename in persoonlijke hulpbronnen, welke op hun beurt samenhingen met meer werkbevlogenheid en een lager niveau van huidige burn-out klachten. In vergelijking tot normscores van de Nederlandse werknemerspopulatie bleken deze deelnemers zelfs opvallend toegewijd aan hun werk.

Een belangrijke beperking van dit onderzoek kan zelfselectie zijn. Het is immers goed voorstelbaar dat mensen die hun burn-out alleen maar als negatief hebben ervaren, zich niet voor dit onderzoek hebben aangemeld. Dat zou betekenen dat het positieve beeld uit deze studie ook weer nuancering behoeft. (AH)

Bron: Semeijn, J. et al. (2019). In flight again with wings that were once broken; effects of post-traumatic growth and personal resources on burnout recovery. International Journal of Workplace Health Management. doi: 10.1108/IJWHM-01-2019-0006