Log in
Klinisch psychologen in de Verenigde Staten maken bij het stellen van een diagnose gebruik van de ICD, de International Classification of Diseases. De Amerikaanse beroepsvereniging van psychologen, APA, publiceerde een reeks boeken over dit ‘compendium met ziekten en doodsoorzaken’. Het Kompas ICD-10-CM maakt deel uit van deze reeks. De oorspronkelijke uitgave verscheen in 2016.
Karel Soudijn

Voor potentiële kopers van de Nederlandse vertaling is het wel belangrijk om te weten dat het werk van Schaffer en Rodolfa deel uitmaakt van een reeks. Wie namelijk precies wil weten hoe de ICD in elkaar zit, zal informatie elders moeten zoeken. De schrijvers vertellen wel iets over het coderingssysteem, maar eigenlijk willen zij vooral psychotherapeuten in opleiding leren nadenken. Dit doen zij met behulp van drie fictieve patiënten: Lynn, John Smith en Anne Sanchez. Lynn is naar u verwezen omdat haar werkproductiviteit afneemt. John Smith wordt door een cardioloog verwezen met de vraag of er bij hem ‘onderliggende psychische problemen spelen’. Anne Sanchez komt bij u via een advocaat. Anne presenteert zich met een hele reeks psychische en lichamelijke klachten. De auteurs van het boek beschrijven mogelijkheden om in de klinische praktijk meer te weten te komen over dit drietal. Daarbij laten zij zien hoe sommige categorieën uit de NICD het beeld kunnen verhelderen. Maar in