Log in
Stel u verhuist naar een nieuwe gemeente. Hoe vindt u daar dan een huisarts? Misschien let u op de afstand tot uw woning, want met een verzwikte enkel wilt u straks slechts een klein stukje moeten lopen, maar verder lijkt het verstandig om snel toegang te vinden tot het roddelcircuit: een goede arts is iemand over wie positieve verhalen worden verteld. En wie eenmaal bij een bepaalde dokter geregistreerd staat, zal niet voor elke kwaal weer een andere arts zoeken (bij hardnekkige hoest naar dokter A, maar voor die verzwikte enkel liever naar diens collega B). Bij de keuze van een huisarts baseren we ons meestal op zeer onbetrouwbare en erg algemene informatie.
Karel Soudijn

Kan het anders? Beslissingen zouden bijvoorbeeld gebaseerd kunnen worden op systematische registratie van eerder verkregen behandeluitkomsten. Voor dergelijke registraties blijkt ook al een Engelstalig begrip te bestaan: Routine Outcome Monitoring (rom). En als de prestaties van de ene dokter worden vergeleken met die van collega’s, dan ligt daar tegenwoordig een anglicisme voor klaar: benchmarken. Huisartsen zullen nog niet warmlopen voor rom en benchmarken, maar in de meer gespecialiseerde somatische gezondheidszorg wordt er al flink aan gewerkt. En de geestelijke gezondheidszorg? Die lijkt er niet aan te kunnen ontkomen. Vooral ook dank zij de verzekeraars van ziektekosten.

Automobilisten

Het boek Behandeluitkomsten bevat een voorwoord van een minister, een algemene inleiding van de redactie en niet minder dan vijftien hoofdstukken – geschreven door 23 auteurs – over rom en benchmarken. Ze zijn in vier categorieën onderverdeeld: achtergronden, perspectieven van verschillende partijen (patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars), zorgdomeinen en methodologische uitdagingen.

Hulpverleners zijn net als automobilisten. Bijna elke chauffeur denkt van