Log in
Op 17 juli 2014 vond in Oekraïne de ramp met vlucht MH17 plaats. Eén van de velen die hierbij om het leven kwamen was Laurens van der Graaff, een dertigjarige leraar Nederlands. Voor hem werd tijdens herdenkingsbijeenkomsten geld opgehaald waarmee een bijzonder project is gefinancierd: met behulp van professionele auteurs schreven 39 leerlingen van acht middelbare scholen een verhaal of een gedicht over het thema ‘dromen’. De leraar werd geëerd met literaire teksten over een onderwerp dat hij vast heel aantrekkelijk zou hebben gevonden.
Karel Soudijn

De bundeling van deze verhalen en gedichten is sober uitgegeven. Wie wat meer over de persoon van Laurens van der Graaff te weten wil komen, kan het beste diens naam op internet intikken. Slechts één van zijn leerlingen vertelt expliciet iets over hem in dit boek, maar dat doet ze in minder dan één pagina. Kennelijk werden de leerlingen uitgedaagd om vooral verder te gaan in een richting die aansloot bij de manier waarop hij onderwijs gaf. In een dankwoord aan het slot van het boek staan wel de namen van de professionals die hulp boden aan de schrijvende leerlingen, maar we komen niets te weten over hun methode van begeleiding.
Is het voor psychologen interessant dit boek te lezen? Psychologen zoals James Pennebaker leggen nadruk op de therapeutische waarde van schrijven, maar in dit boek komen we over de 39 auteurs alleen maar te weten hoe ze heten, hoe oud ze zijn (tussen de 14 en 18 jaar) en op welke school