Log in
Door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten (2021) Amsterdam: SWP Books, 336 p.
Loes van Amelsvoort, Saskia Verlegh-van Voorst

Leerlingen verdienen op school een veilige plek waar ze zich gezien voelen en waar zij vertrouwen in zichzelf en anderen kunnen ontwikkelen. De compleet herziene zevende versie van Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt inspiratie om betekenisvol te zijn voor alle leerlingen, in het bijzonder voor de leerlingen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Het boek is up to date gebracht aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten. Het bevat nog meer kennis en handvatten om het gedrag van leerlingen door een traumabril te bekijken en vertelt hoe je beter kunt aansluiten bij de gedachten en gevoelens van leerlingen. Het is praktisch, leest gemakkelijk en staat vol praktijkvoorbeelden. Het boek draagt bij aan hoe je als leerkracht de veerkracht en de zelfregulatie van je leerlingen kunt bevorderen.

Het boek bevat veel casussen en voorbeelden en na elk