Log in
In dit uit het Engels vertaalde boek ontbreekt de naam van Johan Cruijff. Dat is jammer, want veel adviezen van Susan David lijken een variant op Cruijffs tegeltjeswijsheid Elk nadeel heb zijn voordeel. Mensen kunnen tegenslagen en mislukkingen gebruiken om eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Maar dan moeten ze wel eerst leren daar over na te denken.
Karel Soudijn

Zo geformuleerd is Emotionele flexibiliteit een boek vol clichés. David illustreert haar ideeën echter met talrijke, soms verrassende inzichten uit psychologisch onderzoek en uit persoonlijke ervaringen. Moet een mens altijd maar blijven lachen (keep smiling)? Nee, natuurlijk niet. Om dit te verduidelijken gaat David als volgt te werk. Eerst haalt ze een onderzoek uit 2001 aan, waarin wordt gesuggereerd dat de gelaatsuitdrukking op jaarboekfoto’s van meisjes (die op een privéschool zaten) voorspellende waarde heeft. Meisjes met een ‘echte’ lach zouden dertig jaar later veel succesvoller zijn dan meisjes met een ‘gemaakte’ lach. Op de beperkingen van dit onderzoek gaat David niet in. Ze vraagt zich niet af in hoeverre de uitkomsten te generaliseren zijn naar andere meisjes. Of naar jongens. Wél koppelt zij aan de onderzoeksuitkomsten een beschouwing over de voordelen en nadelen van positieve emoties. In eerste instantie helpen positieve emoties om betere besluiten te nemen, maar David vergelijkt lachen met eten: wie altijd veel