Log in
Moeten hulpverleners op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg ‘evidence-based’ werken? Fredrike Bannink en René den Haan wijzen op een spanning: cliënten willen niet altijd veranderen op de manier die in vakliteratuur beschreven staat. We kunnen dit aanduiden als weerstand, maar dan leggen we de schuld van een mislukte ingreep helemaal bij de cliënt. De therapeut blijft dan buiten schot. De auteurs vinden dat er meer aandacht moet komen voor hulpverlening als een vorm van interactie. Cliënten en hulpverleners praten gemakkelijk langs elkaar heen.
Karel Soudijn

Bannink en Den Haan beschrijven verschillende soorten interacties tussen hulpverleners en cliënten, maar hun typologie lijkt vooral bedoeld om ons meer gevoelig te maken voor de variatie aan gespreksvormen die zich in een spreekkamer kan ontwikkelen. Meteen al vanaf het eerste contact kunnen hulpverleners en cliënten elkaar in rollen duwen die averechts uitwerken. Het boek Beterweters heeft als doel om professionals in de geestelijke en de somatische gezondheidszorg hier gevoeliger voor te maken. Maar de auteurs hopen ook op een bijvangst: wie beter luistert, kan meer aandacht geven aan mogelijkheden die cliënten zélf hebben om te veranderen. Bannink en Den Haan willen ons daarom leren om hierover vragen aan cliënten te stellen.

Nogal wat van die vragen hebben een ‘wat als’-vorm. Laat cliënten bijvoorbeeld hun huidige leven waarderen met een schoolcijfer. Vraag vervolgens wat er moet veranderen om één punt hoger uit te komen. Stimuleer hen om na te denken over