Log in
Veranderingen worden vaak als een moeilijk traject gezien. Daar hebben managers baat bij. Het maakt hun taak lastig en daarom goed betaald. Maar mensen vinden het helemaal niet zo vervelend om te veranderen, het zit in onze natuur. Mensen passen zich vanzelf aan aan de omstandigheden. Angst voor verandering is dus een mythe, ontdekte de hoogleraar Hans Wissema. Mensen willen zelf wel veranderen, ze willen alleen niet veranderd worden.’
Vittorio Busato

Managers, wie heeft er niet mee te maken? Volgens Harry Starren, voormalig directeur van managementcentrum De Baak en thans voorzitter van de federatie Nederlandse creatieve industrie, zorgen managers ervoor dat dingen worden gedaan, afspraken worden nagekomen en resultaten worden bereikt. Maar waar tien jaar geleden de manager nog gold als de oplossing voor veel bedrijven, staat zijn voortbestaan nu ter discussie. Waarom dan nog een aparte functie? Managen doen we immers allemaal, aldus Starren.

In zijn fraai vormgegeven boek legt Starren uit hoe iedereen kan denken als een manager zonder als een manager te acteren – wat direct de titel verklaart van zijn bundel met 75 prikkelende observaties en lessen over management. Ze zijn vooral bedoeld ter reflectie, soms ook om te irriteren maar bovenal om te verrassen – iets waar Starren beslist in slaagt.

Neem, als dessert van deze korte bespreking, zijn observatie over het al dan niet bestaan van organisaties: ‘“Heb je ooit de organisatie een hand gegeven?” zei mijn leraar