Log in
Een boek over dankbaarheid, dat trok direct mijn aandacht als wetenschappelijk onderzoeker van dit onderwerp. Schrijvers van dit handzame boek zijn Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen, respectievelijk professor van de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie aan de Universiteit Twente en psychotherapeut met focus op onder andere aanvaarding, compassie en veerkracht. Beiden hebben in het verleden al een aantal boeken uitgegeven met betrekking tot de positieve psychologie. De titel van hun nieuwste pennenvrucht maakt nieuwsgierig; blijkbaar kan dankbaarheid iets voordeligs brengen voor mensen. De auteurs geven in het voorwoord blijk van hun aanvankelijke terughoudendheid, die door veel mensen zal worden herkend als het gaat over de positieve uitkomsten die kunnen ontstaan door het ervaren en uiten van dankbaarheid. Gelukkig laten ze ook weten dat ze deze terughoudendheid hebben laten varen en dat ze u en mij willen vertellen hoe dankbaarheid kan bijdragen aan een beter leven.
Lilian Jans-Beken

Het boek behandelt een aantal thema’s, zoals dankbaarheid als levenshouding, als waardering van het goede en als sociale kracht. Bohlmeijer en Hulsbergen besteden aandacht aan dankbaarheid gedurende de levensloop, dankbaarheid in relatie tot mentale gezondheid en wat de betekenis is van dankbaarheid. Een hoofdstuk gaat over barrières die het ontwikkelen van een dankbare levenshouding in de weg kunnen staan. De inhoud van de diverse hoofdstukken is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en de tekst wordt aangevuld met kaders waarin uitkomsten van veel wetenschappelijke onderzoeken worden weergegeven. Op een groot aantal plekken in het boek krijgt de lezer tips en toepassingen aangereikt om direct aan de slag te gaan met het laten groeien van dankbaarheid. Dit alles wordt aangevuld met mooie gedichten en uitspraken van bekende mensen. Belangrijk is dat de auteurs de lezer erop wijzen dat dankbaarheid niet alleen in goede maar ook in slechte tijden van belang kan zijn; deze nuance is belangrijk als het gaat over positieve