Log in
Een bewezen werkzaam programma op basis van de positieve psychologie.’ Met zo’n uitspraak scheppen Madelon Peters en Elke Smeets hoge verwachtingen. Peters is professor in de experimentele gezondheidspsychologie aan de Maastricht University. Smeets werkt bij dezelfde universiteit als docent positieve psychologie en is daarnaast werkzaam als klinisch psycholoog in een privépraktijk verbonden aan het Universitaire Ziekenhuis in Leuven. Hun zelfhulpboek Geluk en Optimisme is tot stand gekomen op basis van oefeningen die zijn ingezet tijdens wetenschappelijk onderzoek naar het welbevinden van mensen met chronische pijnklachten. De combinatie van bepaalde psychologische oefeningen bleek sterke effecten te genereren bij de deelnemers met betrekking tot hun welbevinden. De auteurs wilden dat iedereen kon profiteren van deze uitkomsten en daarom heeft dit programma als doelstelling het versterken van positieve emoties en optimisme, en daarmee het vergroten van gevoelens van welbevinden en geluk voor iedereen.
Lilian Jans-Beken

Het programma is gebaseerd op oefeningen uit de positieve psychologie. Onderwerpen als positieve en negatieve emoties, de verbreed-en-bouwtheorie van positieve emoties, geluk en optimisme passeren kort de revue. De wetenschappelijke theorie wordt begrijpelijk uitgelegd met aansprekende voorbeelden zodat de positieve psychologie voor de niet-wetenschappelijke lezer gaat leven. Het boek bevat ook een wetenschappelijke verantwoording per hoofdstuk voor de lezer die meer verdieping zoekt.

Dan volgen de hoofdstukken die het programma met de vier thema’s beschrijven: vergroten van zelfcompassie, versterken van positieve emoties, leren genieten en versterken van toekomstgericht optimisme. Voordat de lezer aan de slag gaat, wordt deze uitgenodigd een voormeting te doen gebaseerd op gevalideerde vragenlijsten. Halverwege en aan het einde van het programma kunnen de deelnemers deze vragenlijsten nogmaals invullen om hun vooruitgang te monitoren. Iedere module bevat informatie over het onderwerp van de module en uitvoerige beschrijvingen van de oefeningen. Dit alles wordt geïllustreerd met voorbeelden over het thema. Aan het einde krijgt de lezer