Log in
Door Ad Vingerhoets (2021) Amsterdam: Ambo Anthos, 255 p.
Karel Soudijn

Wijlen Nico Frijda koppelde eind jaren tachtig in zijn standaardwerk De emoties het onderwerp van zijn studie aan het begrip ‘actietendens’. De Tilburgse emeritus-hoogleraar Ad Vingerhoets geeft nu een wat ruimere invulling aan emoties. Hij ziet deze vooral als een vorm van communicatie: je zendt er waardevolle informatie mee uit. Wie eenzaam in een kamertje een droevige film ziet, zal daarom minder hard huilen dan wanneer er samen met anderen gekeken wordt. Aan jezelf hoef je minder duidelijke signalen te geven dan aan anderen.

Het boek van Vingerhoets is actueler, beknopter en leesbaarder dan dat van Frijda. De emotionele mens is duidelijk gebaseerd op een reeks hoorcolleges waarbij de docent het belangrijk vindt dat zijn studenten geboeid blijven luisteren. Vingerhoets haalt veel onderzoek aan, maar noemt daarbij vooral de belangrijkste conclusies. Details moeten lezers zelf maar opzoeken in de vakliteratuur waar hij achter in zijn