Log in
Tien jaar geleden werd de term narcisme in ons land nog aarzelend gebruikt, tegenwoordig lijkt de term niet alleen bij professionals ingeburgerd maar ook in onze media en cultuur. Niet zelden wordt de term geassocieerd met een stoornis en in veel huiskamers wordt narcisme als scheldwoord gebruikt.
Jan Derksen

Martin Appelo, gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, publiceerde eerder Een spiegel voor narcisten (2013). In dat boek beschrijft hij onder meer Neelie Kroes, Steve Jobs, Nina Brink en Pim Fortuyn. Het diagnosticeren op afstand, zonder de persoon zelf te spreken, is een basisfout die een BIG-geregistreerd psycholoog niet zou mogen maken.

In zijn dit jaar verschenen Wij Zij, gaat de wereld aan narcisme ten onder? herhaalt hij gelukkig niet het analyseren van bekende personen. Vooral Amerikaans onderzoek lijkt erop te wijzen dat het in de westerse samenlevingen toegenomen narcisme perfect lijkt te passen in onze cultuur. In de context van de doorontwikkelde individualisering paste het niet meer dat ouders hun kinderen opvoedden met bescheidenheid en met meer oog voor anderen dan voor zichzelf. De openlijke trots en het kind in het middelpunt plaatsen, bereidde ze beter voor op een cultuur waarin ze moeten excelleren, topprestaties leveren, hun talent ontplooien enzovoort. Amerikaans onderzoek middels vragenlijstmethoden heeft deze verandering geïllustreerd. De gebruikte instrumenten