Log in
Grillig: klimaat, chaos en publieke opinie door Jaap van Ginneken (2022) Zutphen: Mazirel Pers, 400 p.
Karel Soudijn

Sociale psychologie in het kwadraat: zo ongeveer valt het specialisme van Jaap van Ginneken te beschrijven. De ‘gewone’ sociale psychologie bestudeert de invloed van anderen op ons gedrag, maar meestal gaat het daarbij om kleine, overzichtelijke groepen en om effecten die meteen te meten zijn. Verder zijn sociaalpsychologen over het algemeen gericht op voorspelbaarheid. Ze willen nauwkeurig de condities in kaart brengen waaronder bepaalde vormen van gedrag zichtbaar worden.

Jaap van Ginneken kijkt wat er gebeurt bij schaalvergroting: hoe gedragen mensen zich op langere termijn, en hoe ziet de wereld eruit als we de kleine groep inruilen voor een massa? En minstens net zo belangrijk: kunnen