Log in
Over barbarij en bildungdoor. Door Jacques Soonius (2022).
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 340 p.
Karel Soudijn

Dn de loop der tijd zijn psychologie en filosofie behoorlijk ver uit elkaar gegroeid. Jacques Soonius houdt als een soort relatietherapeut een vurig pleidooi voor hernieuwde toenadering. De praktijk van de psychologie is beladen met waarden: filosofen kunnen ons helpen daar duidelijker mee om te gaan. Toch hebben de meeste wijsgeren een handicap: ze zijn over het algemeen te sterk gericht op cognitie. Van psychologen zouden ze kunnen leren hoe belangrijk emoties zijn. Zelf is Soonius (geboren in 1951) afgestudeerd als psycholoog met als keuzevak filosofie. Hij werkte als behandelaar, docent en trainer. Zijn Taal der waarden is te lezen als het uitvoerige betoog van een gepensioneerde die zijn levenswijsheden aan een jongere generatie overdraagt. 

Hoe onderzoekt een filosoof waarden? De bekendste filosofische methode komt neer op het lezen van geschriften van befaamde voorgangers (Plato, Aristoteles, Kant, et cetera). Verder kan een filosoof gebruikmaken van