Log in
De lange documentaire Ik ben geen probleemkind, ik ben een uitdaging van Rolf Orthel is gedraaid in een gesloten inrichting van Jeugdzorg in Heerhugowaard. Een aantal kinderen wordt gedurende een jaar gevolgd en stukje bij beetje wordt duidelijk hoe en waarom ze daar zijn beland. Vaak komen ze uit gebroken gezinnen, maar ook drugsgebruik, seksueel misbruik en daaruit voortvloeiende psychische problematiek liggen ten grondslag aan hun verblijf. De film zoekt naar een antwoord op de vraag hoe ze hun problemen ervaren en laat zien hoe ze met de nodige begeleiding weer proberen op te krabbelen.
Jeroen van Goor

Bijzonder is dat de camera bijna ongemerkt aanwezig is tijdens therapiesessies, waarin de kinderen leren naar zichzelf te kijken en te begrijpen waar hun negatieve zelfbeeld en gedrag vandaan komen. De vertrouwensrelatie tussen behandelaar en kind wordt mooi in beeld gebracht, als de therapeut na een emotionele doorbraak de handen van een meisje beetpakt en haar troost, en zegt dat ze trots op haar is. Terzijde voegt ze daaraan toe dat zulk fysiek contact aan het begin van de therapie ondenkbaar was geweest, wat tekenend is voor de geboekte progressie.

Bij vlagen ontroert de film, vooral op momenten waarop de kinderen zich blootgeven door een gedicht voor te lezen of muziek te maken. Maar ook hun kwetsbare momenten komen in beeld: het meisje dat zichzelf sneed en met dertien hechtingen in het ziekenhuis belandde en elk contact vermijdt; de jongen die in huilen uitbarst als zijn vader ter sprake komt die zijn geaardheid niet accepteert. De therapeut klopt hem op