Log in
Door Peter Bos (2020) Amsterdam: Thomas Rap, 318 p.
Karel Soudijn

Aan het begin van hun carrière publiceren geleerden artikelen over priegelige onderwerpen in vaktijdschriften. Op hoge leeftijd schrijven ze speculatieve teksten over grootse thema’s die in de reguliere wetenschap verwaarloosd dreigen te worden. En halverwege hun loopbaan? Dan is het tijd voor een boek zoals Peter Bos (1983) onlangs publiceerde. Hij vat het tot nu toe door hem verrichte onderzoek beknopt samen, om het duidelijk te situeren in een breed veld van aandacht.

Bos onderzocht de invloed van testosteron op de mate waarin mensen anderen vertrouwen en op ‘het uitlezen van emoties en gevoelens van anderen’. De projecten waarover hij in wetenschappelijke tijdschriften publiceerde, komen zo nu en dan ter sprake, maar de opzet is verruimd naar ‘de’ biologie van menselijke relaties. Voor een deel is de aanpak polemisch. Schreef ooit iemand een bestseller onder de titel Wij zijn ons brein? Bos haalt die