Log in
Al sinds de oude Grieken worstelen we met de vraag in hoeverre we echt de baas zijn over ons eigen leven en gedrag. Zoals Aristoteles opmerkte: ‘Wat is de mens? Een monument van zwakheden, een prooi van het moment, een speling van het lot; de rest is slijm en gal.’
Wouter Schoonman

Kortom, ben jij het – je geest – die dingen autonoom beslist of voert je brein gewoon haar evolutionaire taak uit? Die taak is immers allereerst het doen overleven van dit lichaam en vervolgens te zorgen dat dit lichaam de soort helpt te overleven door voortplanting. Volgens een hersenwetenschapper als Dick Swaab, auteur van de bestseller Wij zijn ons brein, levert ditzelfde brein als ‘bijproduct’ het ‘gevoel’ van zelfbewustzijn: ik bepaal zelf wat ik doe. Een mooie illusie waarbij we ons prettig voelen.

Het boek Superbrein van Deepak Chopra en Rudolphe Tanzi haakt aan bij dit debat. Chopra is arts, maar vooral ook expert op het gebied van spiritualiteit en meditatie. Harvard-professor Tanzi is autoriteit op het gebied van neurologie en breinproblemen, met name Alzheimer. Als koppel kennen zij de harde en zachte kant van ons brein goed. Dat maakt Superbrein ook een intrigerend boek: harde neurochemische en genetische bevindingen worden probleemloos afgewisseld met onderbouwde gedachten over het universum, intuïtie, breintechnieken