927 Weergaven
7 Downloads
Log in
Om te blijven bestaan moeten bedrijven zichzelf steeds verbeteren. Bedrijven optimaliseren hun product, dienst of website continu om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit is een lastige opgave. Bedrijven moeten goed kunnen inschatten wat hun klanten willen en correct voorspellen hoe ze op bepaalde veranderingen reageren. Bedrijven proberen dit te doen door zoveel mogelijk data over hun klanten te verzamelen. Ze verwachten zo betere beslissingen te nemen. Maar is dat wel zo, vraagt Florien Cramwinckel zich af.

Stel je een bedrijf voor dat de omzet die met de website wordt behaald wil verhogen. Het bedrijf besluit om de winkelmand groter weer te geven op de website. In de week nadat de grotere winkelmand op de website staat, wordt er een hogere omzet gerealiseerd dan in de week ervoor. Kan het bedrijf nu concluderen dat deze grote winkelmand een goed idee was? Het bedrijf heeft immers allerlei relevante data beschikbaar, zoals het aantal bezoekers op de website, het aantal bestellingen, en de gemiddelde orderwaarde van bestellingen. Veel data hebben is echter niet hetzelfde als een goede beslissing nemen, en dat besluitvormingsproces verloopt bovendien zeker niet automatisch. Psychologen zijn bij uitstek opgeleid om grote hoeveelheden data te gebruiken om gedrag te beschrijven, begrijpen en voorspellen. Psychologen zijn daarom van onschatbare waarde voor bedrijven. Het wordt tijd dat het bedrijfsleven de rol die psychologen kunnen spelen in het verbeteren van datagedreven besluitvormingsprocessen zien serieus nemen, en waarderen.

Data zijn observaties

Literatuurlijst

  1. Gal, D. & Simonson, I. (2020). Predicting consumers’ choices in the age of the internet, AI, and almost perfect tracking: Some things change, the key challenges do not. Consumer Psychology Review, 00, 1-18. DOI: 10.1002/arcp.1068
  2. Goodwin, C.J. (2005). Research in Psychology: Methods and Design (4th ed.). United States of America: John Wiley & Sons.
  3. Matz, S.C., Kosinki, M., Nave, G. & Stillwell, D.J. (2017). Psychological targeting as an e¡ ective approach to digital mass persuasion. PNAS, 114(48), 12714-12719. https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114
  4. Matz, S.C. & Netzer, O. (2017). Using big data as a window into consumers’ psychology. Current Opinion in Behavioral Sciences, 18, 7–12. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2017.05.009
  5. Nickerson, Raymond S. (1998). Confi rmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220. doi:10.1037/1089-2680.2.2.175
  6. Zhuang, M.,Cui, G. & Peng, L. (2018). Manufactured opinions: The e¡ ect of manipulating online product reviews. Journal of Business Research, 87, 24–35. doi:10.1016/j.jbusres.2018.02.016