Samenvatting

DUAL ROLES IN RESEARCH

L. DE WINTER, A. VERHAGEN & F. GOOSSENS

The Dutch database of effective youth interventions shows the effectiveness of educational programs for children and adolescents. This paper shows to what extend interventions are based on Dutch studies with independent authors and if the declarations of Conflicts of Interest are correct. In total 86 studies on 26 interventions were studied; it was described to what extend authors had an interest through their involvement as program developers, license owners or as colleagues of the program developer. Results shows that authors were fully independent in 16% of the cases. In 19% of the cases a conflict of interest was correctly declared. The authors argue that more independent studies are needed and more strict rules should be set to improve the transparency of the interest of authors.


1024 Weergaven
1 Downloads
Log in
In de databank Effectieve Jeugd interventies staan erkende effectieve interventies voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden beschreven. In hoeverre zijn deze erkenningen gebaseerd op onafhankelijk effectonderzoek? Internationale studies laten zien dat onderzoekers van interventies niet zelden zelf de interventie-ontwikkelaar zijn of werken voor de organisatie die eigenaar is van de interventie. Lars de Winter, Anne-Maria Verhagen en Ferry Goossens onderzochten het voor de databank Effectieve Jeugdinterventies.

De databank Effectieve Jeugdinterventies (www.jeugdinterventies.nl) bevat een groeiend aantal beoordeelde en erkende interventies die gericht zijn op het veilig en gezond opgroeien en opvoeden van jeugdigen. Denk aan programma’s om roken te ontmoedigen (bijv. ‘Actie Tegengif’), sociale en emotionele vaardigheden te verbeteren (bijv. ‘Kanjertraining, PAD’) of jongeren te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling (bijv. ‘Lang Leve de Liefde’). Beroepskrachten in de preventiesector, het onderwijs, opvoedingsondersteuning, de jeugdhulp alsmede financiers van jeugdinterventies benutten deze databank om onafhankelijk beoordeelde interventies te selecteren voor hun beroepspraktijk.
De beoordeling van de effectiviteit en werkzaamheid van de interventies vindt plaats met vaststaande criteria en wordt uitgevoerd door onafhankelijke commissies. Organisaties die een interventie willen aanmelden voor erkenning, vullen hiertoe een interventiebeschrijving in waarin ze, middels het aandragen van wetenschappelijke (effect)studies, beargumenteren waarom hun interventie erkend zou moeten worden. De erkenningscommissie komt vervolgens tot één van de volgende beoordelingen: ‘goed beschreven’, ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’ – waarbij binnen deze laatste

Literatuurlijst

 1. Beelman, A. & Lösel, F. (2006). Child social skills training in developmental crime prevention: Effects on antisocial behavior and social competence. Psicothema, 18, 603-610.
 2. Borman, G. D., Hewes, G.M., Overman,L.T. & Brown, S. (2003). Comprehensive school reform: A meta-analysis. Review of Educational Research, 73, 125-230.
 3. Chamble, D.L. & Hollon, S.D. (1998). Defining Emperically Supported Therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 7-18.
 4. Eisner, M. (2007). What Evidence for Prevention? A Critical Re-examination of the Prevention Study „Empowerment in Family and School (eifas): A Randomized Trial“. http://www.vrc.crim.cam.ac.uk/PDFs/re-examinationstudy
 5. Eisner, M. (2009). No effects in independent prevention trials: can we reject the cynical view? Journal of Experimental Criminology, 5, 163-183.
 6. Eisner, M. & Humphreys, D. (2012). Measuring Conflict of Interest in Prevention and Intervention Research – A Feasibility Study, in: T. Bliesener, A. Beelmann & M. Stemmler (eds.), Antisocial behavior and crime. Contributions of developmental and evaluation research to prevention and intervention. Göttingen, London: Hogrefe International.
 7. Elliot, D.S. & Mihalic, S. (2004). Issues in Disseminating and Replicating E ective Prevention Programs. Society for Prevention Science, 5, 47-53.
 8. Farrington & D.P., Welsh, B.C. (2003). Family-based Prevention of Offending: A Meta- analysis. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 36, 127-151.
 9. Flay, B. R., Biglan, A., Boruch, R. F., Castro, F. G., Gottfredson, D., Kellam, S. G., … Ji, P. (2005). Standards of Evidence: Criteria for Efficacy, Effectiveness and Dissemination. Prevention Science, 6, 151-175.
 10. Gandhi, A.G., Murphy-Graham, G., Petrosino, A., Chrismer, S.S. & Weiss, C.H. (2007). The Devil Is in the Details Examining the Evidence for “Proven” School-Based Drug Abuse Prevention Programs. Evaluation Review, 31, 43-74.
 11. Gorman D. M. & Conde E. (2007). Conflict of interest in the evaluation and dissemination of ‘model’ school-based drug and violence prevention programs. Evaluation and Program Planning, 30, 422-429.
 12. Holder, H. (2009). Prevention programs in the 21st century: what we do not discuss in public. Addiction, 105, 578-581.
 13. Kendall, P.C. & Southam-Gerow, M.A. (1995). Issues in the Transportability of Treatment: The Case of Anxiety Disorders in Youths. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 702-708.
 14. Nederlands Jeugdinstituut (2014). Jaarverslag 2014: naar een duurzame en effectieve transformatie. Utrecht: Nederlands-Jeugdinstituut.
 15. Perlis, R.H., Perlis, C.S., Wu, Y., Hwang, C., Joseph, M. & Nierenberg, A.A. (2005). Industry Sponsorship and Financial Confl ict of Interest in the Reporting of Clinical Trials in Psychiatry. The American Journal of Psychiatry, 162, 1957-1960.
 16. Petrosino, A & Soydan, H. (2005). The impact of program developers as evaluators on criminal recidivism: Results from meta-analyses of experimental and quasi experimental research. Journal of Experimental Criminology, 1, 435-450.
 17. Reyno, S. M., & McGrath, P. J. (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problems – a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(1), 99-111.
 18. Robinson, L.A., Berman, J.S. & Neimeyer, R.A. (1990). Psychotherapy for the Treatment of Depression: A Comprehensive Review of Controlled Outcome Research. Psychological Bulletin, 108, 30-49.
 19. Smith, M. L., & Glass, G. V. (1977). Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. American Psychologist, 32, 752-760.
 20. St. Pierre, T.L., Osgood, D.W., Mincemoyer, C.C., Kaltreider, D.L. & Kauh, T.J. (2005). Results of an Independent Evaluation of Project ALERT Delivered in Schools by Cooperative Extension. Prevention Science, 6, 305-317.
 21. Valentine, J.C., Biglan, A., Boruch, R.F., González Castro, F., Collins, L.M., Flay, B.R., … & Schinke, S.P. (2011). Replication in Prevention Science. Prevention Science, 12, 103-117.
 22. Van Dale, D., Zwikker, M., Dunnink, T., Bisseling, R. & Rensen, P. (2013). Erkenningstraject interventies: criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2013- 2018. Movisie/Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ)/Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)/Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/RIVM Centrum Gezond Leven (CGL).
 23. Wilson, S.J., Lipsey, M.W. & Derzon, J.H. (2003). The Effects of School- Based Intervention Programs on Aggressive Behavior: A Meta-Analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 136-149.