Enthusing psychologists

G. Beldman & S. Lammers

Research shows that enthusiastic practitioners are better practitioners. Nevertheless, in the education of psychologists hardly any attention is paid to this issue. The aim of this study was to explore how we might change this. We conducted a survey among post-academic practitioners and asked them which aspects of a course increase their enthusiasm in being a practitioner. The survey had 39 respondents. One of the results is that to make practitioners enthusiastic it is not enough for a lecturer to have substantive expertise: rather, it’s the enthusiasm of the teacher which also increases the enthusiasm of practitioners.


1533 Weergaven
7 Downloads
Log in
Uit onderzoek blijkt dat enthousiaste behandelaren betere behandelaren zijn. Toch wordt aan dit aspect van het vak in het onderwijs aan psychologen nauwelijks expliciet aandacht besteed. Gerben Beldman en Sylvia Lammers vroegen psychologen wat tijdens cursussen en opleidingen hun enthousiasme over het vak vergroot. Een van de uitkomsten is dat het niet alleen gaat om gedegen vakinhoudelijke kennisoverdracht, maar met name om het enthousiasme waarmee de docent zijn of haar kennis overbrengt.

Inleiding

In opleidingen is aandacht voor het enthousiasmeren van de opleidelingen van groot belang. Uit onderzoek naar topdocenten1 aan universiteiten komt naar voren dat ‘enthousiasmeren’ een van de belangrijke kerncompetenties betreft (Goudsteen en Company, 2016). Ook studenten in het hoger onderwijs zien enthousiasmeren en inspireren als belangrijke taken van een docent (Van Kessel & Theeuwes, 2016). Enthousiasmerend docentschap gaat gepaard met betere resultaten bij studenten (Keller, Neumann & Fischer, 2013). Ruim 30% van de studenten in het hoger onderwijs is echter volgens Van Kessel en Theeuwes (2016) ontevreden over hun docent. Volgens Goudsteen en Company (2016) wordt zelfs 30% van de docenten in het universitair onderwijs als ronduit ‘slecht’ ingeschat.

Aangezien 30% van de studenten ontevreden is over hun docenten en het enthousiasmeren van studenten als een van de belangrijke taken van een docent wordt gezien, lijkt het erop dat het enthousiasmeren van studenten vaak nog onvoldoende gebeurt.

Bij het concept ‘enthousiasmerend docent’ wordt in de literatuur onderscheid gemaakt tussen innerlijk

1. Als topdocenten definiëren Goudsteen & Company (2016) de veertien meest recente winnaars van de landelijke docent-van-het-jaarverkiezing, die gehouden wordt onder universitair docenten.

Literatuurlijst

 1. Bateman, A.W. & Krawitz, R. (2013). Borderline Personality Disorder, an evidence-based guide for generalist mental health professionals. Oxford: Oxford University Press.
 2. Beldman, G. (2018). Op naar nog meer enthousiasme in het vak en het onderwijs! GZ-Psychologie, 2, 40-41.
 3. Collins, M. L. (1978). Effects of enthusiasm training on preservice elementary teachers. Journal of Teacher Education, 29(1), 53–57. doi:10.1177/002248717802900120.
 4. Goudsteen & Company (2016). Meer geluk dan wijsheid. De kwaliteit van onze topdocenten aan onze universiteiten. Zwolle: Goudsteen & Company.
 5. Keller, M.M., Goetz, T., Becker, E., Morger, V. & Hensley, L. (2014). Feeling and showing: a new conceptualization of dispositional teacher enthusiasm and its relation to students’ interest. Learning and Instruction, 33, 29-38.
 6. Keller, M.M., Neumann,K. & Fischer, H.E. (2013). Teacher enthusiasm and student achievement. In: J. Hattie & E. M. Andermann (Eds.), International guide to student achievement (pp. 247–250). New York: Routledge.
 7. Klaassen, R. (2011). Verbaal Meesterschap. Houten/Antwerpen: Spectrum BV.
 8. Kunter, M., Tsai, Y.-M., Klusmann, U., Brunner, M., Krauss, S. & Baumert, J. (2008). Students’ and mathematics teachers’ perceptions of teacher enthusiasm and instruction. Learning and Instruction, 18(5), 468–482. doi:10.1016/j.learninstruc.2008.06.008.
 9. Scholing, A. (2016). Over de Psychotherapeut en de Buurvrouw. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 274-290.
 10. Stuurgroep Vernieuwing Opleiding VGCt, (2018). Competentieprofiel docent VGCT. https://www.vgct.nl/stream/20180305-competentieprofieldocent-vgct-def.pdf
 11. Van Kessel, L. & Theeuwes, S. (2016). Goed onderwijs begint bij de docent; Het studentperspectief op docentkwaliteit. Utrecht: Interstedelijk Studenten Overleg.
 12. Wolters, R. (2010). Groepsdynamica in behandelgroepen en teams. In: M. Verbraak & S. Visser. Handboek voor gz-psychologen. Amsterdam: Boom Uitgevers.