Samenvatting

Evidence-based and hands-on advice based on intelligence assessment: The CHC-model as a guide for assessment and interpretation of the WPSSI-IV-NL and WISC-V-NL

M. Tierens

The CHC-model is today’s leading model in the fi eld of intelligence testing. Using the  ­ -model explicitly when selecting instruments and interpreting the WPPSI-IV-NL and the WISC-V-NL, clinicians know better what they measure. This article first describes the rise of the CHC-model in Flanders and the Netherlands. Next, it covers how CHC-model influences intelligence assessment and interpretation. Finally, applied to the new Dutch Wechsler scales for children, the article illustrates how using the model improves the quality of psychological assessment and the formulation of hands-on advice for the client.


1136 Weergaven
42 Downloads
Log in
Het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) kent een opmars als leidraad voor intelligentiemeting. Door dat model te gebruiken bij de afname en de interpretatie van de WPPSI-IV-NL en de WISC-V-NL weet de psychodiagnosticus beter wát hij of zij meet. Marlies Tierens beschrijft hoe het gebruik van dit model de kwaliteit van psychodiagnostisch onderzoek en daaruit volgende adviezen voor de cliënt positief beïnvloedt. ‘Het kritisch gaan bekijken van intelligentiemeting en testgebruik is wellicht de grootste verdienste van het CHC-model.’

Esmee (10 jaar) wordt al enkele jaren gevolgd in verband met vermoeden van hoogbegaafdheid. Ondanks extra uitdaging op school geeft ze aan dat ze zich verveelt, zich onbegrepen voelt en minder gemotiveerd is. Thuis stelt ze vragen over verschillende onderwerpen. Ze koopt zelf boeken over technologie en heeft plezier in moeilijke rekensommen. Haar ouders vragen zich af hoe ze hiermee moeten omgaan: ze vrezen dat het op school te gemakkelijk is, maar ze zijn ook bang om haar te overvragen. Thuis spreken ze hoofdzakelijk Turks. De psychodiagnosticus beslist om het intelligentieprofiel van Esmee in kaart te brengen en maakt hiervoor gebruik van het ‚ƒ‚-model als theoretisch kader.

Zoals voor verschillende psychologische eigenschappen het geval is, is ook intelligentie niet rechtstreeks te meten (Hunt, 2011). Psychologische theorieën zijn nuttig om intelligentie als psychologisch construct vorm te geven en om resultaten van intelligentiemeting betekenis te geven.

Literatuurlijst

 1. Bos, A., Dejonghe, C., & Magez, W. (2016). Het CHC-model in de praktijk: perspectieven met de cross-batterijbenadering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 3-4, 113-122.
 2. Bos, A., Magez, W. & Rauws, G. (Red.; 2021). Diagnostiek van cognitieve vaardigheden en aansluitend handelen binnen het CHC-denkkader. Intern document CAP vzw. Brasschaat: CAP vzw.
 3. Briers, V., Koenen, A.-K., & Can Craenenbroeck, R. (2018). Van WISC-III-NL naar WISC-V-NL: spiekbrie e voor de afname. Caleidoscoop, 30(3), 37-39.
 4. Flanagan, D., Alfonso, V., & Ortiz, S. (2012). The cross-battery assessment approach: an overview, historical perspective, and current directions. In D. Flanagan, & P. Harrison, Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (3th ed., pp. 459-483). New York: Guilford.
 5. Flanagan, D., McGrew, K., & Ortiz, S. (2000). The Wechsler intelligence scale and CHC-theory: a contemporary approach to interpretation. Boston: Allyn & Bacon.
 6. Flanagan, D., Ortiz, S., & Alfonso, V. (2013). Essentials of cross-battery assessment (3rd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 7. Geisinger, K. (2019). Empirical Considerations on Intelligence Testing and Models of Intelligence: updates for Educational Measurement Professionals. Applied Measurement in Education, 193-197. doi:10.1080/089 57347.2019.1619564
 8. Grob, A., Hagmann-von Arx, P., Ruiter, S., Timmerman, M., & Visser, L. (2018). IDS-2: intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren. Amsterdam: Hogrefe Publishing. Hunt, E. (2011). Human intelligence. New York: Cambridge University Press.
 9. Hurks, P., Resing, W., Ruiter, S. (2020). Intelligentie en intelligentiemeting bij het jonge kind. In P. Hurks, M. van der Meulen, S. Ruiter, & J. Hendriksen, Psychodiagnostiek: Van nul tot zes jaar. Pearson Benelux bv: Amsterdam.
 10. Lek, K., van de Schoot-Hubeek, W., Kroesbergen, E., & van de Schoot, R. (2017). Het betrouwbaarheidsinterval in intelligentietests: hoe zat het ook alweer? De Psycholoog, 10-24. Magez, W. (2013). Van nu naar morgen. Opgehaald van https://expertisetoegepastepsychologie.be/en/subpages/chc-platform/:https://drive.google.com/file/d/1OWPA6coLg18qJNuP61tZUCTNGTO4ExPl/view
 11. Magez, W., & DeCleen, W. (2007). Intelligentiemeting in nieuwe banen: de integratie van het CHC-model in de psychodiagnostische praktijk. Brasschaat: CAPvzw.
 12. Magez, W., De Cleen, W., Bos, A., Rauws, G., Geerinck, K., & De Kerf, L. (2015). Intelligentie in nieuwe banen: de integratie van het CHC-model in de psychodiagnostische praktijk. Brasschaat: PDC & CAPvzw. Opgeroepen op 01 18, 2019, van https://drive.google.com/file/d/1DQirvPJfAlgUkkm1iYlE LZ1pM6MocMp-/view
 13. Magez, W., Tierens, M., & Van Parijs, K. (2016). Methodologie van het gemiddelde BCV versus IQ en profielanalyse. Antwerpen: PDC en CAPvzw.
 14. Mascolo, J., Alfonso, V., & Flanagan, D. (2014). Essentials of Planning, Selecting, and Tailoring Interventions for Unique Learners. Hoboken: John Wiley & Sons.
 15. McGill, R. (2013). Beyond g: Assessing the incremental validity of the Cattell- Horn-Carroll (CHC) broad ability factors on the Woodcock-Johnson III Test of Cognitive abilities. Orange: Chapman University. Opgehaald van https://media.proquest.com/media/pq/classic/doc/3377098911/fmt/ai/rep/NPDF?_s=dtahOjQdX%2BX0rE7uRFu8yylqB9I%3D
 16. McGill, R. J., & Dombrowski, S. C. (2019). Critically refl ecting on the origins, evolution, and impact of the Cattell-Horn-Carroll (CHC) Model. Applied Measurement in Education, 32, 216- 231. doi: 10.1080/08957347.2019.1619561
 17. McGrew, K. (1997). Analysis of the major intelligence batteries according to a proposed comprehensive Gf-Gc framework. In D. Flanagan, J. Genshaft, & P. Harrison, Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (p. 151-180). New York: Guilford.
 18. McGrew, K. S., & Flanagan, D. P. (1998). The intelligence test desk reference: Gf-Gc cross-battery assessment. Boston: Allyn & Bacon.
 19. Rauws, G. (2016). De cijfers voorbij: van CHC-profi el naar aanbevelingen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 3-4, 123-140.
 20. Resing, W. (2021). Psychodiagnostiek: Handboek intelligentietheorie en testgebruik (2de ed.). Pearson Benelux bv: Amsterdam.
 21. Resing, W., & Verschueren, K. (2016). Intelligentie. In K. Verschueren, & H. Koomen, Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context (6de herziene druk ed., p. 109-129). Antwerpen – Alpendoorn: Garant.
 22. Schneider, W., & McGrew, K. (2012). The Cattell-Horn-Carroll model of intelligence. In P. D. Flanagan, & P. Harrison, Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (3rd edition ed., p. 99-144). New York: Guilford.
 23. Terriot, K., & Ozenne, R. (2015). L’ échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants, 5e édition (WISC-V). Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, 27(134), 95-102.
 24. Tierens, M., Van Parijs, K., Bos, A., & Magez, W. (2016). Het CHC-model als basis voor testontwikkeling: de CoVaT-CHC Basisversie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 3-4, 169-178.
 25. Uzieblo, K., Winter, J., Vanderfaeillie, J., Rossi, G., & Magez, W. (2012). Intelligent diagnosing of intellectual disabilities in o· enders: food for thought. Behavioral Sciences and the Law, 30, 28-48. doi:10.1002/bsl.1990
 26. Verschueren, K. (2016). Het CHC-model van intelligentie: een introductie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 3-4, 97-112. Wechsler, D. (2014). WISC-V. Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth edition. Bloomington: Pearson.
 27. Wechsler, D. (2018). WISC-V-NL. Wechsler Intelligence Scale – Fifth Edition. Nederlandstalige bewerking. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
 28. Wechsler, D. (2020). WPPSI-IV-NL. Wechsler Intelligence Scale – Fourth Edition. Nederlandstalige bewerking. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
 29. Weiss, L., Holdnack, J., Saklofske, D., & Prifi tera, A. (2016). Theoretical and clinical foundations of the WISC-V Index scores. In L.
 30. Weiss, D. Saklofske, J. Holdnack, & A. Prifi tera, WISC – V: Assessment and interpretation (p. 97-121). New York: Academic Press.