INNER VOICES IN ANOREXIA AND BOULIMIA NERVOSA
G. NOORDENBOS & C. RIJKERS

Hearing a critical inner voice is often found in anorectic patients, but what about bulimic patients? Do they also hear critical voices? In this study anorectic and bulimic patients are compared concerning self-criticism and hearing a critical inner voices. In a cross-sectional case-control design 92 anorectic and 38 bulimic patients participated. The following instruments were used: the Forms of Self-criticizing/ Attacking and Self-reassuring Scale, the Psychotic Symptom Rating Scales and The Beliefs About Voices Questionnaire. Mann Whitney U tests and Kendall’s Tau-b correlations and a logistic regression analysis were made in SPSS. Anorectic and bulimic patients did not di· er in frequency and duration of hearing a critical inner voice, except for the content of the voice whereby bulimic patients reported more criticism about binges and compensating behavior. Self-criticism was signifi cantly related to hearing a critical inner voice in both groups. Not only anorectic but also bulimic patients may hear an inner critical voice. More research is necessary to study how treatment can reduce self-criticism and hearing an inner voices.


2651 Weergaven
12 Downloads
Log in
Verschillende onderzoeken laten zien dat patiënten met anorexia nervosa vaak stemmen horen die hen dwingen om minder te eten en af te vallen. Dit wordt ook wel de ‘Anorectic Voice’ genoemd. Maar hoe zit dat bij patiënten met boulimia nervosa, vragen Greta Noordenbos en Cleo Rijkers zich af? In welke mate hebben zij last van het horen van kritische stemmen? Zijn er verschillen in de frequentie, duur en inhoud van het horen van kritische stemmen bij mensen met anorexia en boulimia nervosa?

Inleiding

Eetstoornispatiënten zijn vaak extreem kritisch over zichzelf, hun gewicht en eetgedrag. Als ze niet kunnen voldoen aan hun zelf opgelegde eisen om af te vallen, evalueren ze dat als falen (Fairburn, Cooper & Shafran, 2003). Sterke zelfkritiek is een van de meest voorkomende risicofactoren voor het ontwikkelen en in stand houden van een eetstoornis (Fennig, Hadas, Itzhaky et. al., 2008; Fairburn et al., 2003)97.

Hoewel Bruch reeds in 1978 wees op het voorkomen van innerlijke kritische stemmen bij patiënten met anorexia nervosa, wordt hier pas recent meer onderzoek naar gedaan (Broussard, 2005; Tierney & Fox, 2010; Noordenbos, Aliakbari & Campbell, 2014; Pugh & Waller, 2016)21215. Uit deze onderzoeken blijkt dat eetstoornispatiënten vaak een innerlijke stem horen die ervaren wordt als een apart deel van zichzelf. In tegenstelling tot het horen van stemmen bij mensen met schizofrenie, die de stemmen ervaren als komend van buitenaf, worden de stemmen bij eetstoornispatiënten ervaren als

Literatuurlijst

 1. Aardoom, J.J., Dingemans, A.E., Slof Op’t Landt, M.C.S. & Van Furth, E.F. (2012). Norms and discriminative validity of the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q). Eating behaviors 13, 305-309.
 2. Broussard, B.B. (2005). Women’s experiences of bulimia nervosa. Journal of Advanced Nursing 49, 43-50.
 3. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 4. De Rossi, P. (2010). Unbearable lightness: A story of loss and gain. Simon and Schuster.
 5. Dunkley, D.M. & Grilo, C.M. (2007). Self-criticism, low self-esteem, depressive symptoms, and over-evaluation of shape and weight in binge eating disorder patients. Behaviour Research and Therapy, 45, 139-149.
 6. Fairburn, C.G. & Beglin, S.J. (1994). Assessment of eating disorders: Interview or self-report questionnaire? International Journal of Eating Disorders, 16, 363–370.
 7. Fairburn, C.G., Cooper, Z. & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment. Behaviour research and therapy, 41, 509-528.
 8. Fairburn, C.G. & Cooper, Z. (2011). Eating disorders, DSM–5 and clinical reality. The British Journal of Psychiatry 198, 8-10.
 9. Fennig, S., Hadas, A. Itzhaky, L., Roe, D., Apter, A. & Shahar, G. (2008). Self-criticism is a key predictor of eating disorder dimensions among inpatient adolescent females. International Journal of Eating Disorders, 41, 762-765.
 10. Haddock, G., McCarron, J. Tarrier, N. & Faragher, E.B. (1999). Scales to measure dimensions of hallucinations and delusions: The psychotic symptom rating scales (PSYRATS). Psychological Medicine, 29, 879–889.
 11. Kronmüller, K.T., von Bock, A. Grupe Büche, L., Gentner, N.C. et al. (2011). Psychometric evaluation of the Psychotic Symptom Rating Scales. Comprehensive psychiatry, 52, 102-108.
 12. Noordenbos, G. Aliakbari, N. & Campbell, R. (2014). The Relationship Among Critical Inner Voices, Low Self-Esteem, and Self-Criticism in Eating Disorders. Eating disorders, The Journal of Treatment and Prevention, 22, 337-351.
 13. Noordenbos, G. & Ten Napel, M. (2017) Innerlijke kritiek bij eetproblemen. Op weg naar zelfacceptatie. Boom Hulpboek, Amsterdam; Boom.
 14. Nottelman, M. & Thijssen, J. (2010). Tweestrijd. Moeder en dochter in gevecht met anorexia nervosa. Amsterdam: Van Gennep.
 15. Pugh, M. & Waller, G. (2016) The anorexic voice and severity of eating pathology in anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 49, 622-625.
 16. Shafran, R., Cooper, Z. & Fairburn, C.G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive-behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40, 773-791.
 17. Smink, F.R.M., Hoeken, D. & Hoek, H.W. (2012) Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Current Psychiatry Reports, 14, 406-414.
 18. Tierney, S. & Fox, J.R. (2010). Living with the anorexic voice: A thematic analysis. Psychology and psychotherapy: theory, research and practice, 83, 243-254.
 19. Williams, S. & Reid, M. (2012). ‘It’s like there are two people in my head’: A phenomenological exploration of anorexia nervosa and its relationship to the self. Psychology & Health, 27(7), 798-815.