Samenvatting

CAN BOXING THERAPY CONTRIBUTE IN THE RECOVERY OF PTSD? R. VAN DE VEN
A female police officer suffering from PTSD for a period of five years was successfully treated by a physiotherapist using boxing as a therapy. The training consisted of 50 minutes of one-on-one training once a week for a period of three months, after three months this frequency was lowered and stopped after six months. Results were measured by the use of the 4-DSQ, a questionnaire scaling Stress, Anxiety, Depression and Somatization. Baseline measurement was extremely high (53) and lowered to a normal level (13) within three months. The police officer was able to resume her work partially. This makes boxing therapy efficient and cost effective.


2215 Weergaven
0 Downloads
Log in
Bokstherapie lijkt effectief bij het herstellen van klachten gerelateerd aan PTSS bij een politieagente met een werkgerelateerd trauma. Na reeds vijf jaar klachten en een jaar lang psychologische hulpverlening is zij gestart met bokstherapie. Door deze gerichte bokstraining zijn haar stresswaarden binnen een termijn van drie maanden genormaliseerd. Haar totaalscore op de 4-DKL daalde van 53 naar 13, en zij heeft gedeeltelijk haar werkzaamheden weer opgepakt. In dit geval bleek deze behandeling efficiënt en kosteneffectief, stelt Rob van de Ven.

Inleiding

Veel mensen maken in hun leven een schokkende gebeurtenis mee. Na zo’n gebeurtenis kan er sprake zijn van kortdurende stress. Dit is een normale respons en de gebeurtenis wordt in de meeste gevallen goed verwerkt door steun vanuit de omgeving. In ongeveer 10% van de gevallen wordt een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkeld (Vries & Ol‚, 2009)8. Klachten gerelateerd aan PTSS kunnen – onder andere – verklaard worden door een verkleining van het Window of Tolerance (WOT). Dit is het optimale spanningsgebied waarin emoties en gebeurtenissen verwerkt kunnen worden (zie figuur 1). Deze zogenaamde bandbreedte kan verkleind raken door het meemaken van een trauma of reeks trauma’s. Hierdoor kan een normale gebeurtenis leiden tot abnormale reacties zoals een overreactie (flight of fight) of juist geen reactie (fright; Corrigan, Fisher & Nutt 2010)1.

Een van de doelgroepen die dagelijks wordt blootgesteld aan potentiële gevaren zijn politieagenten. Politieagenten maken tijdens hun carrière vaak meerdere traumatische

Literatuurlijst

  1. Corrigan, F.M., Fisher, J.J. & Nutt, D.J. (2010). Autonomic dysregulation and the Window of Tolerance model of the effects of complex emotional trauma. Journal of Psychopharmacology, 25(1), 17-25.
  2. Elling A . & Wisse E . ( 2010) . Beloften van vecht sport. Nieuwegein: Arko Sportsmedia.
  3. Kuijer, P., Sorgdrager, B., Schop, A. Braam, I. & Spreeuwers, D. (2005). Diagnose, incidentie en verzuimduur van gemelde beroepsziekten bij de politie. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 13(11), 328-332.
  4. McLay, R.N., Wood, D.P., Webb-Murphy, J.A., Spira, J.L., Wiederhold, M.D., Pyne, J.M., Wiederhold, B.K. (2011). A randomized, controlled trial of virtual reality-graded exposure therapy for post-traumatic stress disorder in active duty service members with combat-related post-traumatic stress disorder. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14(4), 223-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21332375
  5. Rosenbaum ,S., Vancampfort , D., Steel , Z., Newby , J., Ward, P.B. & Stubs, B. ( 2015). Physicalactivity in the treatment of Post – traumaticstress disorder: A systematic review and meta – analysis. Psychiatry Research, 28(3), 130-136.
  6. Tanev, K.S., Pentel, K.Z., Kredlow, M.A., Charney, M.E. (2014). PTSD and TBI co-morbidity: scope, clinical presentation and treatment options. Brain Injury, 28(3), 261-70.
  7. Terluin, B., Van Marwijk, H.W.J., Adèr, H.J., De Vet, H.C.W., Penninx, B.W.J.H. et al. (2006). The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): A validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, depression, anxiety and somatization. BMC Psychiatry, 6 (34).
  8. Vries de G.J. & Olff, M. (2009). The lifetime prevalence of traumatic events and posttraumatic stress disorder in the Netherlands. Journal of Traumatic Stress, 22(4), 259-267.