1388 Weergaven
17 Downloads
Log in
Psychische stoornissen raken mensen in de kern van hun existentie. Vaak roepen ze fundamentele vragen op naar zin en betekenis, en hebben ze invloed op hoe mensen kijken naar zichzelf, naar anderen, de wereld en God. In de klinische godsdienstpsychologie staan de relaties tussen psychopathologie en religie en zingeving centraal. Hanneke Schaap-Jonker werkt vier stellingen inhoudelijk uit. ‘Existentieel herstel is richtinggevend voor klinisch herstel.’

Het vakgebied

Godsdienstpsychologen richten zich op de functie van religie en zingeving voor het mentaal welbevinden van mensen: hoe en in hoeverre dragen religie en zingeving in positieve of negatieve zin bij aan het psychisch functioneren? Daarnaast onderzoeken ze hoe psychologische processen een rol spelen in geloof en ongeloof, in ervaringen van zin en zinloosheid, in twijfel en religieuze worstelingen.

In de klinische godsdienstpsychologie worden genoemde relaties onderzocht in de context van psychopathologie en mentale gezondheid. Hoe hangen psychische klachten of psychiatrische stoornissen samen met religie en spiritualiteit? Maakt geloof ziek, of is het juist een helpende factor in het herstel, of zelfs in het voorkomen van psychische ziekte? Speelt het een rol in de presentatie en het beloop van de klachten? Hoe dan, en waarom, en wanneer en bij wie? En andersom: wat doet het met de religieuze overtuigingen, de geloofsbeleving, religieuze praktijken, en het ervaren van zin en betekenis wanneer mensen een psychiatrische stoornis hebben? Welke

Dit artikel is een bewerking van de oratie die zij uitsprak op 14 juni jl. als bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

1. Zelfcompassie wordt geoperationaliseerd in drie componenten en gemeten via zes subschalen (Neff et al., 2019): self-kindness (versus self-judgment), common humanity (versus a sense of isolation), en mindfulness (versus over-identification).

Literatuurlijst

 1. A-Tjak, J. & De Groot, F. (2008). Acceptance & Commitment Therapy. Een praktische inleiding voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.
 2. Bakan, D. (1966). The Duality of Human Existence: Isolation and Communion in Western Man. Boston: Beacon Press.
 3. Barnard, L.K. & Curry, J.F. (2012). The relationship of·clergy·burnout to self-compassion and other personality dimensions. Pastoral Psychology, 61, 149-163.
 4. Blatt, S.J., Rounsaville, B., Eyre, S.L. & Wilber, C. (1984). The psychodynamics of opiate addiction.·Journal of Nervous and Mental Disease, 172(6), 342-352.
 5. Bluth, K. & Neff, K.D. (2018).·New frontiers·in understanding the benefits of·self-compassion,·Self·and·Identity,·17(6), 605-608.
 6. Boevink, W. (2017). Uit balans, op zoek naar persoonlijk herstel. In M. Bak,·P. Domen, J. Van Os (red.). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie: Terug naar de essentie (pp. 131-139). Leusden: Diagnosis.
 7. Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G.J., Riper, H., Smit, F. & Bohlmeijer, E. (2013). Positive psychology interventions: A meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health, 13:119.
 8. Brodar, K.E., Barnard Crosskey, L. & Thompson Jr, R.J. (2015). The relationship of self-compassion with perfectionistic self-presentation, perceived forgiveness, and perceived social support in an undergraduate Christian community. Journal¡of¡Psychology¡&¡Theology, 43(4), 231-242.
 9. Campos, R.C., Holden, R.R., Baleizão, C., Caçador, B. & Fragata, A.S. (2018)·Self-criticism, neediness, and distress in the prediction of suicide ideation: Results from cross-sectional and longitudinal studies. The Journal of Psychology,·152(4),·237-255.
 10. Cheavens, J.S., Strunk, D.R.,·Lazaru, S.A.·& Goldstein, L.A. (2012). The compensation and capitalization models: a test of two approaches to individualizing the treatment of depression. Behaviour Research and Therapy,¡50(11), 699-706.
 11. Clarke, D.M. & Kissane, D.W. (2002). Demoralization: Its phenomenology and importance.·Australian & New Zealand Journal of Psychiatry,·36(6), 733-742.
 12. De Jong, E. &·Schaap-Jonker, H. (2016). Herstelgeoriënteerde zorg binnen de·Christelijke GGZ: een inleiding. Psyche & Geloof, 27(4), 197-205.
 13. Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W. & Os, J. van. (2016). Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.
 14. Diedrich, A., Hofmann, S.G., Cuijpers, P. & Berking, M. (2016). Self-compassion enhances the eµ cacy of explicit cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy in individuals with major depressive disorder. Behaviour Research and Therapy, 82, 1-10.
 15. Donald, F., Lawrence, K.A., Broadbear, J.H. & Rao, S. (2019). An exploration of self-compassion and self-criticism in the context of personal recovery from borderline personality disorder.·Australasian Psychiatry, ·27(1), 56-59.·
 16. Ehret, A.M., Joormann, J. & Berking, M. (2015). Examining risk and resilience factors for depression: The role of self-criticism and self-compassion. Cognition and Emotion, 29(8), 1496-1504.
 17. Ehret, A.M.,·Joormann, J. &·Berking M. (2018). Self-compassion is more effective than acceptance and reappraisal in decreasing depressed mood in currently and formerly depressed individuals. Journal of Affective Disorders, 226, 220-226.
 18. Fazaa, N. & Page, S. (2003).·Dependency and self-criticism as predictors of Suicidal behavior.·Suicide and Life-Threatening Behavior, 33(2), 172-185.
 19. Fetzer Institute/National Institute on Aging Work Group. (2003). Multidimensional Measurement of Religiousness/ Spirituality for Use in Health Research. A Report of the Fetzer Institute/National Institute on Aging Working Group. Kalamazoo, MI: Fetzer Institute. Gilbert, P., Clarke, M., Hempel, S., Miles, J. & Irons, C. (2004). Criticizing and reassuring oneself: An exploration of forms, styles and reasons in female students. British Journal of Clinical Psychology, 43, 31-50.
 20. Gilbert, P., McEwan, K., Matos, M. & Rivis, A. (2001). Fears of compassion: development of three self-report measures. Psychology and Psychotherapy, 84(3), 239–255.·
 21. Glas, G. (2009). Modellen van ‘integratie’ in de psychologie en psychiatrie (II): het normatieve praktijk model. Psyche & Geloof, 20 (3/4), 165-177.
 22. Glas, G.·(2017).·On the existential core of professionalism in mental health care.·Mental Health, Religion & Culture,·20(6),·536-543.
 23. Ghorbani, N., Watson, P.J., Chen, Z. & Norballa, F.·(2012).·Self-compassion in Iranian Muslims: relationships with integrative self-knowledge, mental health, and religious orientation.·The International Journal for the Psychology of Religion,¡22(2),·106-118.
 24. Ghorbani,N., Watson, P.J., Kashanaki, H. & Chen, Z.J.·(2017).·Diversity and complexity of religion and spirituality in Iran: Relationships with self-compassion and self-forgiveness. The International Journal for the Psychology of Religion,·27(4),·157-171.
 25. Goldner-Vukov, M., Moore, L. & Cupina, D. (2007). Bipolar disorder from psychoeducation to existential group therapy. Australian Psychiatry, 15, 30-34.
 26. Hall, C.W., Row, K.A., Wuensch, K.L. & Godley, K.R.·(2013). The role of self-compassion in physical and psychological well-being.·The Journal of Psychology,·147(4),·311-323.
 27. Hill, P.C., & Hood Jr. & R.W. (Eds.). (1999). Measures of religiosity. Birmingham, AL: Religious Education Press. Homan, K.J. (2014). A mediation model linking attachment to God, self-compassion and mental health. Mental Health, Religion and Culture, 17(10), 977-989.
 28. Huber, M. & Garssen, B. (2016). Relaties tussen zingeving, gezondheid en welbevinden. In: De mens centraal: ZON-MW-signalement over Zingeving in zorg (pp. 16-21). Z.p., ZonMW.
 29. Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A.R., Kromhout, D. & Smid, H. (2011). How should we defi ne health? BMJ, 343:d4163
 30. Huber, M., Vliet, M. van, Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y. et al. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: A mixed method study. BMJ Open, 5:e010091.
 31. Kaskutas, L.A., Bond, J. & Weisner, C. (2003). The role of religion, spirituality and Alcoholics Anonymous in sustained sobriety. Alcoholism Treatment Quarterly, 21(1), 1-16.
 32. Knabb, J. (2016).·Faith-based ACT for Christian clients: An integrative treatment approach. New York: Routledge.
 33. Krentzman, A.R., Farkas, K.J. & Townsend, A.L. (2010). Spirituality, religiousness, and alcoholism treatment outcomes: A comparison between Black and White participants. Alcoholism Treatment Quarterly, 28(2), 128-150.
 34. Krieger, T., Berger, T. & Grosse Holtforth, M. (2016). The relationship of self-compassion and depression: Cross-lagged panel analyses in depressed patients after outpatient therapy. Journal of A¦ ective Disorders, 202, 39-45.
 35. Kucinskas, J., Wright, B.R.E. & Riepl, S.(2018). The interplay between meaning and sacred awareness in everyday life: Evidence from a daily smartphone study. The International Journal for the Psychology of Religion,·28(2),·71-88.
 36. Kunneman, H. (2005). Voorbij het dikke ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme. Amsterdam: SWP.
 37. Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J. & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. The British Journal of Psychiatry, 199, 445-452.
 38. Lowyck, B., Luyten, P., Vermote, R., Verhaest, Y. & Vansteelandt, K. (2017). Self-critical perfectionism, dependency, and symptomatic distress in patients with personality disorder during hospitalization-based psychodynamic treatment: A parallel process growth modeling approach.·Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 8(3), 268-274.
 39. Macpherson, R., Pesola, F., Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C. et al. (2016). The relationship between clinical and recovery dimensions of outcome in mental health. Schizophrenia Reseach, 175, 142-147.
 40. McIntyre, R., Smith, P. & Rimes, K.A.·(2018).·The role of self-criticism in common mental health diµ culties in students: a systematic review of prospective studies. Mental Health & Prevention,¡10, 13-27.
 41. Mongrain, M. & Leather, F. (2006), Immature dependence and selfcriticism predict the recurrence of major depression. Journal of Clinical Psychology, 62, 705-713 Neff , K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85-101.
 42. Neff , K.D. & Germer, C.K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self- compassion program. Journal of Clinical Psychology, 69(1), 28-44.
 43. Neff , K.D., Tóth-Király, I., Yarnell, L., Arimitsu, K., Castilho, P. et al. (2019). Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale using exploratory SEM bifactor analysis in 20 diverse samples: Support for use of a total score and six subscale scores. Psychological Assessment, 1, 27-45.
 44. Noordenbos, G. & Van Geest, Z. (2017). Self-criticism and critical voices in eating disorder patients and healthy controls. JSM Nutritional Disorders, 1(1), 1003.
 45. Pargament, K.I., Mahoney, A., Shafranske, E.P., Exline, J.J. & Jones, J.W. (2013). From research to practice: toward an applied psychology of religion and spirituality. In K.I.
 46. Pargament, J.J. Exline, & J.W. Jones (Eds.), APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality. Volume 2 (pp. 3-22). Washington: APA.
 47. Pirutinsky, S., Rosmarin, D.H., Pargament, K.I. & Midlarsky, E. (2011). Does negative religious coping accompany, precede, or follow depression among Orthodox Jews? Journal of A¦ ective Disorders, 132(3), 401-405.
 48. Richard, A.J., Bell, D.C. & Carlson, J.W. (2000). Individual religiosity, moral community, and drug user treatment. Journal for the Scientifi c Study of Religion, 39, 240-246.· Rosales, A. & Tan, S-Y. (2016). Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Empirical evidence and clinical applications from a Christian perspective. Journal of Psychology and Christianity, 35(3), 269-275.
 49. Rosmarin, D.H., Bigda-Peyton, J.S., Kertz, S.J., Smith, N., Rauch, S.L. & Björgvinsson T. (2013). A test of faith in God and treatment: The relationship of belief in God to psychiatric treatment outcomes. Journal of Affective Disorders, 146(3), 441-446.
 50. Rosmarin, D.H., Pargament, K.I., Pirutinsky, S. & Mahoney, A. (2010). A randomized controlled evaluation of a spiritually integrated treatment for a subclinical anxiety in the Jewish community, delivered via the internet. Journal of Anxiety Disorders, 24, 799-808.
 51. Sadeghi, H., Ebrahimi, L. & Vatandoust, L. (2015). Effectiveness of Hope Therapy Protocol on depression and hope in amphetamine users.·International Journal of High Risk Behaviors & Addiction,·4(4), e21905.
 52. Schnell, T., Gerstner, R. & Krampe, H. (2018).·Crisis of meaning predicts suicidality in youth independently of depression. Crisis, 39(4), 294-303.
 53. Schrank, B.,·Bird, V., Rudnick,·A. & Slade, M. (2012). Determinants, self-management strategies and interventions for hope in people with mental disorders: systematic search and narrative review. Social Science & Medicine, 74(4), 554-564.
 54. Slade, M. & Longden, E. (2015). Empirical evidence about recovery and mental health.·BMC psychiatry,·15, 285.
 55. Snyder, C.R., Ilardi, S.S., Cheavens, J.S., Michae, S.T., Yamhure, L. & Sympson, S. (2000). The role of hope in cognitive-behavior therapies.¡Cognitive Therapy and Research, 24(6), 747-762.
 56. Spandler, H. & Stickley, T. (2011). No hope without compassion: the importance of compassion in recovery-focused mental health services. Journal of Mental Health, 20(6), 555-566.
 57. Steger, M.F. (2012). Experiencing meaning in life: optimal functioning at the nexus of well-being, psychopathology, and spirituality. In P.T.P. Wong (Ed.), The Human Quest for Meaning: Theories, Research, and Applications (pp. 165- 184). New York: Routledge.
 58. Van den Berg, D., De Boer, F., Van Dijk, M., Jacobse, L., Tromp, N.et al. (2018). Redesigning psychiatry: samen innoveren voor het psychisch welzijn van toekomstige generaties #2. www.redesigningpsychiatry.org.
 59. Van Eck, R.M., Burger, T-J, Vellinga, A., Schirmbeck,F. & De Haan, L. (2018) The relationship between clinical and personal recovery in patients with schizophrenia spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Bulletin, 44(3), 631-642.
 60. Verhoeff – Korpershoek, A.E., Burg & M. van der, Schaap-Jonker, J. (submitted). A randomized clinical trial of the effect of an online intervention on religious coping among Christian outpatients with depression or anxiety disorder.
 61. Vettese, L., Dyer, C., Li, W. & Wekerle, C. (2011). Does self-compassion mitigate the association between childhood maltreatment and later regulation diµ culties? A preliminary investigation. International Journal of Mental Health and Addiction, 9(5), 480-491.
 62. Weber, S.R. & Pargament, K.I. (2014). The role of religion and spirituality in mental health. Current Opinion in Psychiatry, 27, 358-363.
 63. Werner, S. (2012). Subjective well-being, hope, and needs of individuals with serious mental illness. Psychiatry Research, 196(2-3), 214-219.
 64. Whitley, R. & Drake, R.E. (2010). Recovery: A dimensional approach. Psychiatric Services, 61, 1248-1250.
 65. Zemore, S. (2007). A role for spiritual change in the benefi ts of 12-step involvement. Alcoholism Clinical Experimental Research, 31(10 Suppl), 76s-79s.
 66. Zock, H. (2006). Leven van verhalen: de narratieve benadering in psychologie en pastoraat. In A. Van Heeswijk, N. ter Linden, R. van Uden & H. Zock. Op verhaal komen: religieuze biografie en geestelijke gezondheid (pp. 78-88). Tilburg: KSGV.