Samenvatting

METACOGNITION: ‘KNOW THYSELF’
M.V.J. VEENMAN
In this paper, it is argued that metacognition prevents human behavior from merely being controlled by unconscious fast decisions of the brain. Metacognition pertains to the conscious knowledge about and intentional regulation of one’s cognitive system. Metacognitive skills for monitoring and controlling one’s learning processes are highly predictive of school performance, but also allow for sustained learning and performance into adulthood. Although elementary forms of planning and monitoring may already be observed in very young children, steady growth of metacognitive skills occurs from late elementary school unto late adolescence. Additionally, a transition in metacognitive skills from being rather domain-specific to a general repertoire occurs at the age of 14. Learners from all ages, however, substantially vary from being poor to highly profi cient in the execution of metacognitive skills. Even intellectually gifted students may suff er from poor metacognition. Conditions for eff ective instruction and training of metacognitive skills are discussed.


2161 Weergaven
5 Downloads
Log in
Veel van ons alledaagse denken en handelen gaat automatisch en min of meer onbewust. De verwerving van nieuwe kennis en vaardigheden vereist evenwel aandacht, concentratie en moeite. Welke rol speelt metacognitie bij dat langzame denken? Volgens Marcel Veenman stelt metacognitie ons in staat te reflecteren op ons eigen gedrag om daar zo weloverwogen richting aan te geven, zodat wij niet louter een speelbal zijn van het snelle denken in ons brein.

De laatste jaren wordt in de psychologie veel nadruk gelegd op de rol van het brein in menselijk gedrag. Sommige neuro-wetenschappers (Lamme, 2010; Swaab, 2010)815 stellen dat het gedrag (louter) wordt gestuurd door onbewuste beslissingen van het autonome brein. Bewustzijn wordt dan gereduceerd tot een epifenomeen, dus niet als de oorzaak van gedrag maar het gevolg van onbewuste beslissingen die het brein al eerder heeft genomen.

Dit extreme standpunt is echter even eenzijdig en onvruchtbaar als de aanname van de ultieme vrije wil. Natuurlijk dient de invloed van onbewuste processen op het gedrag niet te worden onderschat. Menselijk handelen wordt altijd beïnvloed en soms gedicteerd door emoties en diep verankerde gedragspatronen in het geheugen. Deelhandelingen bij het uitvoeren van complexe taken moeten geautomatiseerd worden om het proces soepel te laten verlopen, zonder vertraging van bewuste verwerking. Denk aan het decoderen van letters tijdens het lezen van tekst. Kahneman (2011)6 refereert aan dit geautomatiseerd,

Literatuurlijst

 1. Cromley, J. G. & Azevedo, R. (2006). Self-report of reading comprehension strategies: What are we measuring? Metacognition and Learning, 1, 229-247.
 2. Dignath, C. & Buttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition and Learning, 3, 231-264.
 3. Elshout, J.J. (1988). Intelligentie en goed beginnen. In G. Kanselaar, J. L. Van Der Linden & A. Pennings (Eds.), Begaafdheid. Onderkenning en beïnvloeding (pp. 46-54). Amersfoort: Acco.
 4. Ericsson, K.A. & Simon, H.A. (1993). Protocol analysis. Cambridge: MIT Press.
 5. Flavell, J.H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911.
 6. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus & Giroux.
 7. Kramarski, B. & Mevarech, Z.R. (2003). Enhancing mathematical reasoning in the classroom: The effects of cooperative learning and metacognitive training. American Educational Research Journal, 40, 281-310.
 8. Lamme, V. (2010). De vrije wil bestaat niet. Amsterdam: Bert Bakker.
 9. Lockl, K. & Schneider, W. (2006). Precursors of metamemory in young children: The role of theory of mind and metacognitive vocabulary. Metacognition and Learning, 1, 15-31.
 10. Nelson, T.O. (1996). Consciousness and metacognition. American Psychologist, 51, 102-116.
 11. Pintrich, P.R. & De Groot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated leaning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
 12. Pressley, M. & Aff lerbach, P. (1995). Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 13. Pressley, M. & Gaskins, I. (2006). Metacognitive competent reading is constructively responsive reading: How can such reading be developed in students? Metacognition and Learning, 1, 99-113.
 14. Prins, F.J., Veenman, M.V.J. & Elshout, J.J. (2006). The impact of intellectual ability and metacognition on learning: New support for the threshold of problematicity theory. Learning and Instruction, 16, 374-387.
 15. Swaab, D. (2010). Wij zijn ons brein. Amsterdam: Contact.
 16. Van der Stel, M. & Veenman, M.V.J. (2010). Development of metacognitive skillfulness: A longitudinal study. Learning and Individual Differences, 20, 220-224.
 17. Van der Stel, M. & Veenman, M.V.J. (2014). Metacognitive skills and intellectual ability of young adolescents: A longitudinal study from a developmental perspective. European Journal of Psychology of Education, 29, 117-137. DOI 10.1007/ s10212-013-0190-5.
 18. Van der Stel, M., Veenman, M.V.J., Deelen, K. & Haenen, J. (2010). Development of metacognitive skills in mathematics. ZDM International Journal on Mathematics Education, 42, 219-229.
 19. Veenman, M.V.J. (2005). The assessment of metacognitive skills: What can be learned from multi-method designs? In C. Artelt & B. Moschner (Eds), Lernstrategien und Metakognition: Implikationen für Forschung und Praxis (pp. 75-97). Berlin: Waxmann.
 20. Veenman, M.V.J. (2008). Giftedness: Predicting the speed of expertise acquisition by intellectual ability and metacognitive skillfulness of novices. In M.F. Shaughnessy, M.V.J. Veenman & C. Kleyn-Kennedy (Eds.), Meta-cognition: A recent review of research, theory, and perspectives (pp. 207-220). Hauppage: Nova Science Publishers.
 21. Veenman, M.V.J. (2011). Learning to self-monitor and selfregulate. In R. Mayer & P. Alexander (Eds.), Handbook of research on learning and instruction (pp. 197-218). New York: Routledge.
 22. Veenman, M.V.J. (2013a). Training metacognitive skills in students with availability and production deficiencies. In H. Bembenutty, T. Cleary & A. Kitsantas (Eds.), Applications of Self-Regulated Learning across Diverse Disciplines: A Tribute to Barry J. Zimmerman (pp. 299-324). Charlotte, NC: Information Age Publishing. Veenman, M.V.J. (2013b). Assessing metacognitive skills in computerized learning environments. In R. Azevedo & V. Aleven (Eds.), International handbook of metacognition and learning technologies (pp. 157-168). New York/Berlin: Springer.
 23. Veenman, M.V.J., Bavelaar, L., De Wolf, L., Van Haaren, M.P.G. (2014). The on-line assessment of metacognitive skills in a computerized environment. Learning and Individual Differences, 29, 123-130.
 24. Veenman, M.V.J. & Beishuizen, J.J. (2004). Intellectual and metacognitive skills of novices while studying texts under conditions of text difficulty and time constraint. Learning and Instruction, 14, 619-638.
 25. Veenman, M.V.J. & Elshout, J.J. (1999). Changes in the Relation between Cognitive and Metacognitive Skills during the Acquisition of Expertise. European Journal of Psychology of Education, 14, 509-523.
 26. Veenman, M.V.J., Elshout, J.J. & Groen, M.G.M. (1993). Thinking aloud: Does it affect regulatory processes in learning? Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 18, 322-330.
 27. Veenman, M.V.J. & Spaans, M.A. (2005). Relation between intellectual and metacognitive skills: Age and task differences. Learning and Individual Diff erences, 15, 159-176.
 28. Veenman, M.V.J., Van Hout-Wolters, B.H.A.M. & Aff lerbach, P. (2006). Metacognition and Learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1, 3-14.
 29. Veenman, M.V.J., Wilhelm, P. & Beishuizen, J.J. (2004). The relation between intellectual and metacognitive skills from a developmental perspective. Learning and Instruction, 14, 89-109.
 30. Vermunt, J.D.H.M. (1992). Leerstijlen en sturing van leerprocessen in het hoger onderwijs. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 31. Wang, M.C., Haertel, G.D. & Walberg, H.J. (1990). What influences learning? A content analysis of review literature. Journal of Educational Research, 84, 30-43.
 32. Whitebread, D., Coltman, P., Pasternak, D. P., Sangster, C. Grau, V. et al. (2009). The development of two observational tools for assessing metacognition and self-regulated learning in young children. Metacognition and Learning, 4, 63-85.
 33. Winne, P.H. (2010). Improving measurements of self-regulated learning. Educational Psychologist, 45, 267-276.
 34. Winne, P.H. & Jamieson-Noel, D. (2002). Exploring students’ calibrations of self reports about study tactics and achievement. Contemporary Educational Psychology, 27, 551-572.
 35. Zimmerman, B.J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future perspectives. American Educational Research Journal, 45, 166-183.