Samenvatting

THE EFFECTIVENESS OF THE UNIVERSAL SCHOOL-BASED DEPRESSION PREVENTION PROGRAM ‘OP VOLLE KRACHT’ IN THE NETHERLANDS Y.R. TAK, A. LICHTWARCK-ASCHOFF & R.C.M.E. ENGELS
OVK as universal depression prevention was neither effective in preventing depressive symptoms nor in promoting resilience in Dutch adolescents. OVK as indicated depression prevention can be effective for girls. The implications of these findings are discussed. Future studies should test whether implementing OVK as indicated depression prevention as part of a stepped prevention approach is an effective way to prevent depressive symptoms in adolescent boys and girls. In addition, future studies should focus on mediating mechanisms of prevention programs.


1352 Weergaven
2 Downloads
Log in
Het programma Op Volle Kracht (OVK), aangeboden als universele of selectieve depressiepreventie voor adolescenten in Nederland, is niet effectief in het voorkomen van depressieve symptomen of in het bevorderen van weerbaarheid. Yuli Tak, Anna Lichtwarck-Aschoff en Rutger Engels bespreken implicaties van deze resultaten en suggesties voor vervolgonderzoek in het licht van recente bevindingen dat geïndiceerde depressiepreventie – inclusief OVK -  effectief kan zijn.

Sascha zie ik voor het eerst tijdens deze intake. Ze zit stil en staart voor zich uit. Ze lijkt niets te zien of te voelen. Op mijn vragen geeft ze geen antwoord. Zou ze me wel horen? Of dringt niets meer tot haar door? Dan opeens kijkt ze me aan, knikt nee en kijkt weer weg. Haar ouders beschrijven dat ze alleen nog maar op bed ligt. Sascha praat bijna niet, en als ze haar iets vragen wordt ze uit het niets boos of heel verdrietig. Ze spreekt niet meer af met vriendinnen en wil niet meer naar school. Haar ouders maken zich grote zorgen om Sascha.

Sascha is niet de enige jongere in Nederland die kampt met een depressie. Alhoewel er geen recente gegevens zijn over de prevalentie van een depressieve stoornis bij Nederlandse jeugd, geven sommige studies aan dat een fors deel van de jeugd, zo’n zestien tot dertig procent, met subklinische vormen kampt (

Literatuurlijst

 1. Abramson, L.Y., Alloy, L.B. & Metalsky, G.I. (1989). Hopelessness Depression – a Theory-Based Subtype of Depression. Psychological Review, 96(2), 358-372. doi:10.1037/0033-295x.96.2.358
 2. Araya, R., Fritsch, R., Spears, M., Rojas, G., Martinez, V. et al. (2013). School intervention to improve mental health of students in Santiago, Chile: A randomized clinical trial. JAMA Pediatrics, 167(11), 1004-1010. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.2361
 3. Beck, A.T. (1976). Cognitive theory and the emotional disorders. New York: International Universities Press.
 4. Bowers, H., Manion, I., Papadopoulos, D. & Gauvreau, E. (2013). Stigma in school-based mental health: perceptions of young people and service providers. Child and Adolescent Mental Health, 18(3), 165-170. doi:10.1111/j.1475-3588.2012.00673.x
 5. Bridge, J.A., Goldstein, T.R. & Brent, D.A. (2006). Adolescent suicide and suicidal behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(3- 4), 372-394. doi:10.1111/j.1469-7610.2006.01615.x
 6. Brunwasser, S.M., Gillham, J.E. & Kim, E.S. (2009). A meta-analytic review of the Penn Resiliency Program’s  effect on depressive symptoms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(6), 1042-1054. doi:10.1037/a0017671
 7. Cantril, H. (1946). The Intensity of an Attitude. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41(2), 129-135. doi: 10.1037/h0061991
 8. Craske, M.G. (2012). Transdiagnostic Treatment for Anxiety and Depression. Depression and Anxiety, 29(9), 749-753. doi:10.1002/da.21992
 9. Crowe, T.P. & Grenyer, B.F.S. (2008). Is therapist alliance or whole group cohesion more influential in group psychotherapy outcomes? Clinical Psychology & Psychotherapy, 15(4), 239-246. doi:10.1002/cpp.583
 10. De Choudhury, M., Gamon, M., Counts, S. & Horvitz, E. (2013). Predicting depression via social media. Paper presented at the AAAI Conference on Weblogs and Social Media.
 11. De Jonge-Heesen, K.W.J., van Ettekoven, K.M., Rasing, S.P.A., Oprinsvan Liempd, F.H.J., Vermulst, A.A. et al. (2016). Evaluation of a school-based depression prevention program among adolescents with elevated depressive symptoms: Study protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 16(1), 402. doi:10.1186/s12888-016- 1119-8
 12. Ellis, A. (1962). Reasons and emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart. Essau, C.A. (2008). Comorbidity of depressive disorders among adolescents in community and clinical settings. Psychiatry Research, 158(1), 35-42. doi:10.1016/j.psychres.2007.09.007
 13. Gillham, J.E., Reivich, K.J., Brunwasser, S.M., Freres, D.R., Chajon, N.D. et al. (2012). Evaluation of a group cognitive-behavioral depression prevention program for young adolescents: A randomized  effectiveness trial. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 41(5), 621-639. doi:10.1080/15374416.2012.706517
 14. Gotlib, I.H., Lewinsohn, P.M. & Seeley, J.R. (1995). Symptoms versus a diagnosis of depression – differences in psychosocial functioning. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(1), 90-100. doi:10.1037/0022-006x.63.1.90
 15. Granic, I., Lobel, A. & Engels, R.C.M.E. (2014). The benefits of playing video games. American Psychologist, 69(1), 66-78. doi:10.1037/ A0034857
 16. Hankin, B.L., Mermelstein, R. & Roesch, L. (2007). Sex di— erences in adolescent depression: Stress exposure and reactivity models. Child Development, 78(1), 279-295. doi:10.1111/j.1467-8624.2007.00997.x
 17. Harnett, P.H. & Dadds, M.R. (2004). Training school personnel to implement a universal school-based prevention of depression program under real-world conditions. Journal of School Psychology, 42(5), 343- 357. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jsp.2004.06.004
 18. Huebner, E. S. (1991). Initial Development of the Student’s Life Satisfaction Scale. School Psychology International, 12(3), 231-240. doi: 10.1177/0143034391123010
 19. Jaycox, L.H., Stein, B.D., Paddock, S., Miles, J.N.V., Chandra, A. et al. (2009). Impact of teen depression on academic, social, and physical functioning. Pediatrics, 124(4), 596-605. doi:10.1542/peds.2008-3348
 20. Kazdin, A.E. (2007). Mediators and Mechanisms of Change in Psychotherapy Research. Annual Review of Clinical Psychology, 3(1), 1-27. doi:10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091432
 21. Kindt, K.C.M. (2016). Blow away the bleus: Preventie van depressie bij jongeren. De Psycholoog, 12, 36-47.
 22. Kindt, K.C.M., Kleinjan, M., Janssens, J.M.A.M. & Scholte, R.H.J. (2014). Evaluation of a school-based depression prevention program among adolescents from low-income areas: A randomized controlled  effectiveness trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(5), 5273-5293. doi:10.3390/ijerph110505273
 23. Merry, S.N. (2013). Preventing depression in adolescents: Time for a new approach? JAMA Pediatrics, 167(11), 994-995. doi:10.1001/jamapediatrics. 2013.2862
 24. Merry, S.N., Hetrick, S.E., Cox, G.R., Brudevold-Iversen, T., Bir, J.J. & McDowell, H. (2012). Cochrane Review: Psychological and educational interventions for preventing depression in children and adolescents. Evidence-Based Child Health, 7(5), 1409-1685. doi:10.1002/ebch.1867
 25. Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23(3), 145-149. Onderzoeksagenda GGz: de juiste behandeling op het juiste moment. (2016). http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Onderzoeksagenda%20GGz%20(def),%20maart%202016.pdf
 26. Poppelaars, M., Tak, Y.R., Lichtwarck-Aschoff , A., Engels, R.C.M.E., Lobel, A. et al. (2016). A randomized controlled trial comparing two cognitive-behavioral programs for adolescent girls with subclinical depression: A school-based program (Op Volle Kracht) and a computerized program (SPARX). Behaviour Research and Therapy, 80(1), 33-42. doi:10.1016/j.brat.2016.03.005
 27. Pössel, P., Martin, N.C., Garber, J. & Hautzinger, M. (2013). A randomized controlled trial of a cognitive-behavioral program for the prevention of depression in adolescents compared with nonspecific and no-intervention control conditions. Journal of Counseling Psychology, 60(3), 432-438. doi:10.1037/A0032308
 28. Samen Sterk Zonder Stigma. (2016). Brede publiekscampagne over depressie om taboe rondom depressie te doorbreken. https://www.samensterkzonderstigma.nl/sire-campagne/
 29. Reynolds, C.R. & Paget, K.D. (1983). National normative and reliability data for the Revised Children’s Manifest Anxiety Scale. School Psychology Review, 12, 324-336.
 30. Reynolds, C.R. & Richmond, B.O. (1978). What I Think and Feel – Revised Measure of Childrens Manifest Anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology, 6(2), 271-280.
 31. Reynolds, C.R. & Richmond, B.O. (1997). What I think and feel: A revised measure of children’s manifest anxiety (Reprinted from Journal of Abnormal Child Psychology, vol 6, pg 271-280, 1978). Journal of Abnormal Child Psychology, 25(1), 15-20. doi: Doi 10.1023/A:1025751206600
 32. Sawyer, M.G., Harchak, T.F., Spence, S.H., Bond, L., Graetz, B. et al. (2010). School-based prevention of depression: A 2-year follow-up of a randomized controlled trial of the beyond blue schools research initiative. Journal of Adolescent Health, 47(3), 297-304. doi:10.1016/j. jadohealth.2010.02.007
 33. Scheier, M.F., Carver, C.S. & Bridges, M.W. (1994). Distinguishing Optimism from Neuroticism (and Trait Anxiety, Self-Mastery, and Self-Esteem) – a Reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67(6), 1063-1078.
 34. Scholte, R.H.J., Wijnhoven, L.A.M.W., Creemers, D.H.M., Vermulst, A.A. & Engels, R.C.M.E. (2013). De  effectiviteit van een depressie preventieprogramma (‘Op Volle Kracht’) bij adolescente meisjes met verhoogde depressieve symptomen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 91(7), 405-413. doi:10.1007/s12508-013-0138-9
 35. Seeley, J.R., Stice, E. & Rohde, P. (2009). Screening for Depression Prevention: Identifying Adolescent Girls at High Risk for Future Depression. Journal of Abnormal Psychology, 118(1), 161-170. doi:10.1037/A0014741
 36. Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology – An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14. doi:Doi 10.1037/0003-066x.56.1.89
 37. Silverstone, P.H., Bercov, M., Suen, V.Y.M., Allen, A., Cribben, I. et al. (2015). Initial Findings from a Novel School-Based Program, EMPATHY, Which May Help Reduce Depression and Suicidality in Youth. PLoS ONE, 10(5), e0125527. doi:10.1371/journal.pone.0125527
 38. Siu, A.L. (2016). Screening for Depression in Children and Adolescents: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation StatementScreening for Depression in Children and Adolescents. Annals of Internal Medicine, 164(5), 360-366. doi:10.7326/M15-2957 Steed, L. (2001). Further Validity and Reliability Evidence for Beck Hopelessness Scale Scores in a Nonclinical Sample. Educational and Psychological Measurement, 61(2), 303-316. doi: 10.1177/00131640121971121
 39. Stice, E., Shaw, H., Bohon, C., Marti, C.N. & Rohde, P. (2009). A meta-analytic review of depression prevention programs for children and adolescents: Factors that predict magnitude of intervention effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(3), 486-503. doi:10.1037/ A0015168
 40. Tak, Y.R., Kleinjan, M., Lichtwarck-Aschoff , A. & Engels, R. C. M. E. (2014). Secondary outcomes of a school-based universal resiliency training for adolescents: a cluster randomized controlled trial. BMC Public Health, 14(1), 1171. doi:10.1186/1471-2458-14-1171
 41. Tak, Y. R., Lichtwarck-Aschoff , A., Gillham, J.E., Van Zundert, R. M. P. & Engels, R.C.M.E. (2016). Universal School-Based Depression Prevention ‘Op Volle Kracht’: a Longitudinal Cluster Randomized Controlled Trial. Journal of Abnormal Child Psychology, 44(5), 949-961. doi:10.1007/ s10802-015-0080-1
 42. Tugade, M.M., Fredrickson, B.L. & Feldman Barrett, L. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity: Examining the benefi ts of positive emotions on coping and health. Journal of Personality, 72(6), 1161-1190. doi:10.1111/j.1467-6494.2004.00294.x
 43. Timbremont, B., Braet, C. & Roelofs, J. (2008). Children’s Depression Inventory: Handleiding. Amsterdam: Pearson.
 44. Wijnhoven, L.A.M.W., Creemers, D.H.M., Vermulst, A.A., Scholte, R.H.J. & Engels, R.C.M.E. (2014). Randomized controlled trial testing the  effectiveness of a depression prevention program (‘Op Volle Kracht’) among adolescent girls with elevated depressive symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 42(2), 217-228. doi:10.1007/s10802-013-9773-5
 45. Zinbarg, R.E., Mineka, S., Bobova, L., Craske, M. G., Vrshek-Schallhorn, S. et al. (2016). Testing a Hierarchical Model of Neuroticism and Its Cognitive Facets: Latent Structure and Prospective Prediction of First Onsets of Anxiety and Unipolar Mood Disorders During 3 Years in Late Adolescence. Clinical Psychological Science. doi:10.1177/2167702615618162
 46. ZonMw. (2016). Expertise aan de voorkant. Evaluatie van een Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ in de regio. Retrieved from http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/expertise-aan-de-voorkantevaluatie-van-een-consultatie-en-adviesteam-jeugd-ggz-in-de-regio/samenvatting/