1685 Weergaven
0 Downloads
Log in
Wim Hofstee, Ineke Mosterman, Jolijn Hendriks, Henk Kiers en Frank Brokken hebben een nieuw instrument ontwikkeld ten dienste van de psychologische beroepspraktijk: de 3PPQ die dient voor het bepalen van persoonlijkheidspercepties in sociaal verband. De 3PPQ is vrij te gebruiken door psychologen NIP.

De Drie Perspectieven Persoonlijkheids Questionnaire (3PPQ) is een instrument voor het in kaart brengen van:

 • het perspectief van de cliënt op diens persoonlijkheidseigenschappen, zoals gebruikelijk bij persoonlijkheidsvragenlijsten;
 • het perspectief van anderen die de cliënt goed kennen, op diezelfde eigenschappen, zoals bijvoorbeeld via de Five Factor Personality Inventory (PPPI-II, Hendriks et al., 2011; zie ook Mosterman & Hendriks, 2011);39
 • en specifiek: het metaperspectief van de cliënt, dat wil zeggen diens inschatting van het anderenperspectief (zie bijv. Carlson & Oltmanns, 2015)1.

De 3PPQ dient om de individuele cliënt te attenderen op eventuele discrepanties tussen de perspectieven, speciaal metaperspectief en anderenperspectief. Zulke discrepanties wijzen op mogelijke fricties in de relatie tussen de cliënt en diens sociale omgeving. De veronderstelling daarbij is dat de cliënt door inzicht in die discrepanties, en door vorming van een realistischer metaperspectief, beter in staat is de relatie met die

Literatuurlijst

 1. Carlson, E.N. &. Oltmanns, T.F. (2015). The Role of Metaperception in Personality Disorders: Do People with Personality Problems Know How Others Experience Their Personality? Journal of Personality Disorders, 29, 449-467.
 2. Hendriks, A.A.J. (1997). The construction of the Five-Factor Personality Inventory (FFPI). Dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 3. Hendriks, A.A.J., Hofstee, W.K.B., & De Raad, B. (2011). Five-Factor Personality Inventory II (FFPI-II). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 4. Hofstee, W.K.B. (2010). Litotes response set. Notitie, DOI: 10.13140/RG.2.2.20965.29922.
 5. Hofstee, W.K.B., De Raad, B. & Goldberg, L.R. (1992). Integration of the Big Five and circumplex approaches to trait structure. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 146-163.
 6. Hofstee, W.K.B. & Hendriks, A.A.J. (1998). The use of scores anchored at the scale midpoint in reporting individuals’ traits. European Journal of Personality, 12, 219-228.
 7. Hofstee, W.K.B. & Ten Berge, J.M.F. (2004) Personality in proportion: A bipolar metric for personality assessment, and its consequences for trait structure. Journal of Personality Assessment, 83, 120-127.
 8. Mosterman, R.M. (2013). Normal People in Clinical Practice: A General Factor of Personality in Biproportional Scaling and Its Practical Relevance. Journal of Personality Assessment, 95, 13-25.
 9. Mosterman, R.M. & Hendriks, A.A.J. (2011). Self-other Disagreement in Personality Assessment: Significance and Prognostic Value. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18, 159-171.