AN UPDATE ON INTERNET TESTING

W. LUCASSEN

Taking full advantage of computer power undoubtedly adds to the already known advantages of internet testing, as multimedia inventories in child psychodiagnostics or ‘serious games’ in personnel selection show. The benefi ts of computerized adaptive tests for both client and psychologist are discussed and illustrated. A plea is made for a more intensive use of item response theory to tackle problems of response tendencies, social desirability, faking and malingering. Some recent developments, such as text mining for the diagnosis of posttraumatic stress disorder, are mentioned. Addressing the unproctored use of psychological tests, the Dutch Committee on Tests and Testing has issued an addendum to its test quality review system. Special attention is paid to ethical questions with regard to internet testing.


1778 Weergaven
14 Downloads
Log in
Testen via internet is niet nieuw, maar de ontwikkelingen raken in een versnelling. Wouter Lucassen, lid van de COTAN, laat zien dat computerkracht en geavanceerde testtheorie toepassingen mogelijk maken die de psychodiagnostiek echt zullen vernieuwen. De COTAN heeft onlangs een standpunt ingenomen over de situatie waarin een cliënt op afstand en zonder aanwezigheid van een psycholoog getest wordt. Ook vanuit de NIP-beroepscode zijn er over testen via internet een paar behartenswaardige opmerkingen te maken.

Testen via internet: de ontwikkelingen gaan hard. Daarbij moeten we niet alleen denken aan intelligentietests of vragenlijsten, al dan niet als aanpassing van een reeds bestaande papier-en-potloodtest. Dat is immers een ontwikkeling die zich al decennia voltrekt. Opvallend en uitdagend zijn juist die vormen van internet-diagnostiek die gebruik maken van de kracht van computers: opslagcapaciteit, complexe berekeningen en verwerkingssnelheid. In dit artikel zullen we daarvan diverse voorbeelden geven.

Ook van de multimedia-mogelijkheden die computers bieden, ondervindt de traditionele psychologische vragenlijst concurrentie. Zo is Dominic Interactive een screeningsinstrument om jonge kinderen op een aansprekende manier te laten rapporteren in hoeverre zij zich herkennen in de problemen van Dominic. Dominic kan een jongen of meisje zijn, spreekt net zo gemakkelijk Nederlands, Catalaans of Turks, en kan er met evenveel gemak Europees, Latijns-Amerikaans of Aziatisch uitzien (Kuijpers et al., 2014). Vernieuwend is ook dat onder Plato’s motto ‘Je leert iemand beter kennen door een uur spelen dan door een jaar praten’ in toenemende

Dit artikel is een uitwerking van Wouter Lucassen zijn inleiding op de Landelijke Supervisorendag Basisaantekening Psychodiagnostiek van 7 december 2018.

1. Met dank aan de COTAN-collega’s Arne Evers, Karin Vermeulen en Wendy de Leng.

2. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longziekte).

Literatuurlijst

 1. Bureau ICE (2018). IEP Eindtoets. Verantwoording afname 2018 en normeringsonderzoek 2019. Culemborg: Bureau ICE.
 2. COTAN (2018). Herzien addendum unproctored gegevensverzameling. Te downloaden op https://tinyurl.com/yxlcnpm2.
 3. Eggen, T.J.H.M., & Verschoor, A.J. (2006). Optimal testing with easy or difficult items in computerized adaptive testing. Applied Psychological Measurement, 30, 379-393.
 4. Evers, A., Lucassen, W., Meijer, R.R. & Sijtsma, K. (2009). COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests, geheel herziene versie. Amsterdam: NIP/COTAN.
 5. Furr, R.M. & Bacharach, V.R. (2014). Psychometrics: An introduction. Second Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 6. Gulliksen, H. (1950). Theory of mental tests. New York: Wiley.
 7. He, Q. (2013). Text Mining and IRT for Psychiatric and Psychological Assessment. Ph.D. thesis, University of Twente, Enschede.
 8. Kato, P.M. & De Klerk, S. (2017). Serious Games for Assessment: Welcome to the Jungle. Journal of Applied Testing Technology, 18(S1), 1-6.
 9. Kuijpers, R.C.W.M., Otten, R.,Vermulst, A.A., Pez, O., Bitfoi, A. et al. (2014). Cross-country construct validity of the ‘Dominic Interactive’. The European Journal of Public Health, 24(S2).
 10. Lord, F.M. (1968). Some Test Theory for Tailored Testing. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 11. Mulder, J.L., Dekker, P.H. & Dekker, R. (2006). Woord-Fluency Test / Figuur-Fluency Test, Handleiding. Leiden: PITS.
 12. Nederlands Instituut van Psychologen (2015). Beroepscode voor psychologen 2015. Utrecht: NIP.
 13. Nederlands Instituut van Psychologen (2017). Algemene Standaard Testgebruik. Utrecht: NIP.
 14. Oostrom, J.K., Born, M.P., Serlie, A.W. & Van der Molen, H.T. (2010). Webcam testing: Validation of an innovative open-ended multimedia test. European Journal of Work and Organizational Psychology, 19, 532-550.
 15. Paap, M.C.S., Kroeze, K.A., Glas, C.A.W., Terwee, C.B., Van der Palen, J. & Veldkamp, B.P. (2018). Measuring Patient-Reported Outcomes Adaptively: Multidimensionality Matters! Applied Psychological Measurement, 42(5), 327-342.
 16. Schuhfried, G. (2012). Vienna Test System Traffic. Mödling: Schuhfried.
 17. Sympson, J.B. & Hetter, R.D. (1985). Controlling item-exposure rates in computerized adaptive testing. Proceedings of the 27th annual meeting of the Military Testing Association, 973-977). San Diego, CA: Navy Personnel Research and Development Center.
 18. Van Baar, A.L., Steenis, L.J.P. & Verhoeven, M. (2014). Bayley-III-NL Afnamehandleiding. Amsterdam: Pearson Assessment and Information.
 19. Van Bebber, J. (2018). Computerized adaptive testing in primary care: CATja. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
 20. Westerhof, G. (2018). Verhaal – Digitaal. Narratieve technologie voor gezondheid en zorg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Narratieve Psychologie en Technologie, Universiteit Twente.
 21. Wilhelm, P., Swaab, H., Serlier-van den Bergh, A.H.M.L. & Van der Heijden, K.B. (2010). Rey Visual Design Learning Test. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.