Samenvatting

PSYCHOLOGISTS ARE RESTRICTED IN TORTURING PEOPLE; ARE THEY ALSO RESTRICTED IN MOTIVATING THEM? G.M. SCHIPPERS & M.J. BECKER This paper discusses whether motivational interviewing is warranted when there is a discrepancy between clients’ goals and those of the society at large. Would it be ethical, for example, for a psychologist to infl uence unwelcomed foreigners to leave the country? Deontological codes (regarding, for example, respect for autonomy) fail to provide sufficient guidance, because they are impersonal and too general to be applicable in a specific context. The authors suggest that teleological ethics, which promotes the cultivation of virtues and the development of available capabilities, is a complementary ethical principle for psychologists to adhere to. They argue that motivational interviewing in its teleological view of humanity fits perfectly into this approach. It would allow ethical dilemmas rising when goals are in conflict to be approached more subtly. Adding a teleological ethical rule, like that all psychological interventions should serve to enhance the client’s developmental possibilities would a) strengthen the psychological-ethical professional code, b) prohibit interference with societal goals (such as national security), and c) assist in general in the treatment of people with limited autonomy.


1052 Weergaven
8 Downloads
Log in
Motiverende gesprekvoering kan leiden tot ethische dilemma’s, bijvoorbeeld als de cliënt eigenlijk niet wil, zoals uitgezet worden als ongewenste vreemdeling. Beroepscodes geven niet altijd houvast, zoals onder andere blijkt uit het APA-schandaal rondom marteling. De aristotelische deugdethiek, gericht op de ontwikkelpotentie van het individu, kan beter met dilemma’s omgaan. Toevoeging van zo’n regel aan de beroepscode geleidt psychologen in gevallen waarin de autonomie beperkt is, stellen Gerard Schippers en Marcel Becker.

In zijn brief aan de Kamer van 6 oktober 2015 reageert staatssecretaris Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie op de kritiek onvoldoende te doen om ongewenste, vertrekplichtige vreemdelingen het land uit te zetten. Hij belooft maximale inzet en deelt onder andere mee: ‘Mensen, en zo ook vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, werken niet automatisch mee in een gedwongen kader als iets verplicht wordt gesteld. Sterker nog, er zijn mensen die daardoor juist met de hakken in het zand gaan. Er moet dus werk gemaakt worden van het motiveren van de vreemdeling. Het gaat er niet om of de vreemdeling gemotiveerd is, maar of hij gemotiveerd kan worden. (…) Door middel van toepassing van motivational interviewing en het bouwen aan een werkrelatie met de vreemdeling wordt diens motivatie beïnvloed. Hierbij wordt rekening gehouden met weerstand bij de vreemdeling. Binnen de methodiek wordt de regievoerder ermee vertrouwd gemaakt hoe de meest effectieve balans gezocht kan worden tussen het maken van

Literatuurlijst

 1. American Psychological Association (2015). Resolution to Amend the 2006 and 2013 Council Resolutions to Clarify the Roles of Psychologists Related to Interrogation and Detainee Welfare in National Security Settings, to Further Implement the 2008 Petition Resolution, and to Safeguard Against Acts of Torture and Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment in All Settings. Retrieved from: http:// www.apa.org/independent-review/psychologists- interrogation.pdf.
 2. Baron, E. De Jonge, J. & Schippers, G.M. (2015). Motiverende gespreksvoering. Gedragstherapie, 48, 138-152.
 3. Beauchamp, T. L. & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, USA.
 4. Becker, M., Tongeren, P. van, Hoekstra, A., Karssing, E. & Niessen, R. (2010). Deugdethiek en integriteit. Assen: Van Gorcum.
 5. Busato, V. (2015). Allereerst, berokken niemand schade.ÂPsyche & Brein, september-oktober, p. 25.
 6. De Jonge, J.M., Baron, E., Bovens, R., d’Hondt, R., Merkx, M.J. & Schippers, G.M. Respecteer de ander, dat is het uitgangspunt. Ingezonden brief de Volkskrant, 3 november 2015.
 7. EFPA Board of Ethics (2015). Model Code of Ethics. (www.efpa.eu) Geertsema, H. & Hagenaars, P. (2015). De APA en martelpraktijken in Guantánamo Bay. De Psycholoog, 10, 52-56.
 8. Hendriks, V.M., Blanken, P., van den Brink, W. & Ree, J.M. van (2005). Heroïne op medisch voorschrift: resultaten na twee jaar en stand van zaken. Epidemiologisch Bulletin, 40(3), 2-10.
 9. Hoffman, D.H., Carter, D.J., Viglucci, C.R., Heather, L.B., Guo, A. X. et al. (2015). Report to the Special Committee of the Board of directors of the American Psychological Association. Independent Review Relating to APA Ethics Guidelines, National Security Interrogations, and Torture.
 10. Nussbaum, M. (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 11. Menger, A., Krechtig, L. & Bosker, J.M.H. (Eds.; 2014). Werken in gedwongen kader: methodiek voor het forensisch sociaal werk. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 12. Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motivational interviewing: Helping people change. Guilford press. (Nederlandse vertaling: Miller, W.R. & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering: een methode om mensen voor te bereiden op verandering. Gorinchem, Ekklesia.)
 13. Oudenhoven, J.P. van, Blank, A., Leemhuis, F., Pomp, M. & Sluis, A.F. (2008). Nederland deugt. ISW, Rijksuniversiteit Groningen.
 14. Rothfusz, J. (2010). Ethiek in de psychologie. Amsterdam: Pearson Education.
 15. Sen, A.Â(2001).ÂDevelopment as freedom. Oxford New York: Oxford University Press.
 16. Staats, M.W.M., Malesevic, T., Neeleman, J.N., Possen, M., Vellinga, A. & Schippers, G.M. (2013). Doordrinkers: dilemma’s en een defi nitie. Verslaving, 9 (2), 18-29.
 17. Schippers, G.M., Baron, E., Zinn, M.F. & De Jonge, J.M. (2016). Motiverende gespreksvoering in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, doi:10.1007/s12485-016-0157-5.
 18. Van Goor, J. (2015). Psychologen in de martelkamer. De Psycholoog, 10, 20-25https://iss