Lees verder
Begin 2023 lanceert het NIP een Wegwijzer Wet- en regelgeving voor GZ-psychologen. Deze helpt psychologen op de hoogte te zijn en blijven van de wettelijke bepalingen in het werkveld van de gezondheidszorg en daarnaar te handelen.
Nederlands Instituut van Psychologen

Welke informatie over mijn cliënt mag ik verstrekken als de politie, het UWV of een advocaat daarom vraagt? En onder welke voorwaarden? Hoe te handelen bij wilsonbekwaamheid? Of: wat moet ik doen als er geen overeenstemming met de cliënt is over het beëindigen van een behandelingsovereenkomst? Antwoorden op deze vragen zijn niet altijd gemakkelijk te formuleren. Om psychologen te ondersteunen bij deze en andere kwesties rondom wetten en regelgeving heeft het NIP een Wegwijzer Wet- en regelgeving voor gz-psychologen gemaakt. ‘Er is onder psychologen behoefte aan een concretere houvast rondom de soms ingewikkelde wetten en regels,’ vertelt Kees Jan van der Boom, klinisch psycholoog bij Altrecht en deelnemer van de werkgroep die de wegwijzer ontwikkelde. ‘Het is een aanvulling op de beroepscode en de Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP) en in samenhang daarmee onderdeel van de professionele standaard. De wegwijzer kan helpen klachten voorkomen doordat psychologen wetten en regels zo beter kennen, en daarnaast bijdragen aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening.’

De wegwijzer is tot stand gekomen door een samenwerking van de voormalige NVGzP en het voormalige NIP. In 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats waarin naast gezondheidszorgpsychologen ook gezondheidszorgjuristen plaatsnamen. Lidwien Geertjens, deelnemer van de werkgroep en klinisch psycholoog-psychotherapeut in haar eigen praktijk: ‘Het is bijzonder dat we hier al ver voor de fusie mee bezig waren. Dit is nu ons eerste gezamenlijke product.’ De werkgroep kwam geregeld bij elkaar en besloot al snel om de wegwijzer niet in te delen in de verschillende wetten, maar om hem thematisch in te delen. Daarnaast is er een vertaalslag gemaakt om alle juridische informatie goed leesbaar te maken voor psychologen. Het resultaat is een lijvig document waarin psychologen gemakkelijk kunnen navigeren naar de informatie waar ze naar op zoek zijn. Van der Boom: ‘Het bijzondere aan dit document is ook dat het de eerste uitgebreide toelichting is op de zorgwetgeving specifiek voor psychologen.’

Iedereen die wil kan het bestand raadplegen. ‘Dat is een bewuste keuze geweest’, vertelt Geertjens. ‘Ook bijvoorbeeld leden van tuchtcolleges of cliënten zouden het document kunnen raadplegen.’

Ook al was het flink meer werk dan van tevoren gedacht, zowel Van der Boom als Geertjens vonden het vooral een leuke en leerzame klus. Geertjens: ‘Een plezierige samenwerking en interessant om vanuit verschillende perspectieven met het onderwerp bezig te zijn. Ik ben geen leek op dit vlak, maar ik heb er zeker nog wat van opgestoken.’ Van der Boom: ‘We hadden interessante discussies en we hebben goed nagedacht over wat nu het goede is om te doen in je vak als psycholoog. Ik mis de werkgroep bijeenkomsten eigenlijk wel sinds onze missie erop zit.’

Houd psynip.nl in de gaten voor meer informatie, de wegwijzer wordt daar in februari gepubliceerd.