Lees verder
Per 1 oktober 2022 zijn de NVGzP en het NIP gefuseerd tot één vereniging. Tijd om de nieuwe vereniging beter te leren kennen.
Nederlands Instituut van Psychologen

Wist je dat…

…het NIP in 1938 is opgericht en toen Nederlands Ins tituut van Practizerende Psychologen (NIPP) heette?

…het NIP drie kamers kent, namelijk: de Kamer Opleidelingen, de Kamer gz-psychologen en de Kamer specialisten? …de Ledenraad van het NIP voor de herstructurering van 2018 maar liefst 60 leden kende?

…het NIP daarnaast ook vele actieve werkgroepen kent, bijvoorbeeld d e werkgroep Schoolpsychologen, werkgroep Arbeid &Gezondheid en de werkgroep Klimaat- en gedragsverandering?

…het NIP in 1948, tien jaar na oprichting, slechts 80 leden had? Inmiddels, na de fusie, hebben we er 17.623, waarvan 3.279 studentleden

…er op kantoor een mini-bieb is? Neem vooral een boek mee als je ons bezoekt!

…álle leden van beide ledenraden nu zitting hebben in de nieuwe ledenraad?

…we heel blij zijn met alle leden die zich inzetten voor de vereniging, en dat we deze jaarlijks uitnodigen voor een gezellig avond om elkaar te ontmoeten?

… je met al je vragen over het vak bij het NIP terecht kunt via info@psynip.nl en 030-82 00 15 00?

…er in Nederland maar liefst 18.395 gz-psychologen, 2.417 klinisch psychologen en 186 k linisch neuropsychologen zijn (cijfers uit juni 2022)?

…het NIP zestien secties kent, namelijk: Arbeid &Organisatie, Forensische Psychologie, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Jeugd, Lichaamsgericht Werkende Psychologen (LWP), Mediation, Neuropsychologie, Ouderenpsychologie, Psychologen in algemene en academische Ziekenhuizen (PAZ), Revalidatiepsychologie, Sociale en Economische Psychologie (SEP), psychologie stud enten (SPS-NIP), Startende Psychologen, Studentenpsychologen, Verslavingspsychologie en Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (ZMVB)?

…de besturen van de NVGzP en het NIP nu samen één bestuur vormen met zeven leden?

…deze editie van ‘Onze psychologen’ extra dik is en volledig gewijd is aan de fusie?