Log in
Petra Poppes, gz-psycholoog bij ‘ s Heeren Loo Zorggroep en Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek.
Petra Poppes

Na de pabo ben ik begonnen als leerkracht in het speciaal onderwijs. Wat ik boeiend vond, was om uit te moeten puzzelen wat een kind beweegt en hoe ik daarop moet reageren. Of ik het te makkelijk vind als ik het iemand gewoon kan vragen? Grappig, ik heb daar nooit zo over nagedacht, misschien is dat wel zo. Ik koos in ieder geval bewust voor het speciaal onderwijs. Maar ik vond dat ik te weinig wist over de problematiek rond deze kinderen en ben orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen gaan studeren. Ik ging ervan uit dat ik daarna weer naar het speciaal onderwijs zou terugkeren.

Het liep anders, want in het tweede jaar volgde ik een college van Carla Vlaskamp, hoogleraar in de orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze sprak over haar onderzoek naar kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Ze hebben een ernstige verstandelijke beperking, met een IQ van 20 tot 25, een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden. Daarnaast is er