Log in
De diagnose kanker is hoe dan ook ingrijpend. Daarbij verhoogt kanker het risico op psychische problemen. Niet alleen voor en tijdens de behandeling, vooral ook daarna. Bijzonder hoogleraar en gz-psycholoog Marije van der Lee is verbonden aan het Helen Dowling Instituut (HDI)i en bekleedt sinds juni de leerstoel ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie’ aan Tilburg University. ‘Angstgevoelens bij kankerpatiënten zijn deels reëel. De ziekte kán terugkomen.’
Anouk Bercht

Een kwart van de kankerpatiënten kampt met psychische problemen zoals somberheid, angst en ernstige vermoeidheid. Hebben zij andere zorg nodig dan mensen zonder kanker?

‘Een kankerdiagnose heeft invloed op een hoop dingen. Hoe je normaal gezien omgaat met somberheid werkt bijvoorbeeld misschien niet meer. Sporten kan niet meer. Erover praten werkt niet. Het verschilt natuurlijk per persoon, maar vaak willen patiënten niet te veel van hun angsten en somberheden delen met hun omgeving, want ze willen hen niet nog verdrietiger maken. Ze vinden het vooral lastig als naasten hen al door de behandeling sleepten. Ik vind het trouwens wel belangrijk de psychische klachten niet te veel te problematiseren. Niet iedereen met kanker krijgt er last van. En het is bovendien heel normaal om moe of angstig te zijn na een kankerdiagnose.’

Welke voordelen heeft psycho-oncologische zorg verder tegenover ‘normale’ psychische hulp?

‘Cliënten vinden het fijn dat behandelaren van het hdi weten wat er

Het Helen Dowling Instituut (HDI) is een ggz-instelling die psychologische zorg biedt aan mensen met kanker en hun naasten. Ook voert het instituut psycho-oncologisch onderzoek uit.

De netwerktheorie veronderstelt dat psychische stoornissen geen ziektes zijn waarbij een onderliggende proces alle symptomen veroorzaakt, maar dat stoornissen bestaan uit complexe netwerken van symptomen die elkaar beïnvloeden.

https://fitterbijziekte.nl/, https://www.kanker.nl/overig/doe-mee-aan-fitknip-gratis-gezondheidsapps-uitproberen of https://www.hdi.nl/2020/zorgen-over-terugkeer-van-kanker/