Log in
Marije Eijgendaal en Aurelie Lange bespreken wat er nodig is om optimale zorg te leveren middels een evidence-based practice (EBP), waarbij wetenschappelijke kennis gecombineerd wordt met klinische ervaring en cliënt-specifieke behoeften. Ze vergelijken een EBP met een brug, bestaande uit drie bouwstenen: een bouwplan, een onderhoudsteam en verkeersregelaars. ‘Deze bouwstenen bieden de nodige ondersteuning aan professionals om optimale zorg te leveren.’
Marije Eijgendaal, Aurelie Lange

Wat is er nodig om optimale zorg te leveren? Optimale zorg definiëren we als zorg volgens de evidencebased practice (EBP). EBP verwijst hierbij niet naar het rigide of eenzijdig gebruiken van bewezen effectieve behandelprogramma’s, maar naar een werkwijze waarbij wetenschappelijke kennis gecombineerd wordt met klinische ervaring en cliënt-specifieke behoeften (Bouman, Raes & de Jong, 2018). Deze drie elementen zorgen ervoor dat de huidige wetenschappelijke kennis en ervaringskennis wordt vertaald naar de situatie van een specifieke cliënt, zodat deze cliënt de optimale, bij hem/haar passende zorg ontvangt.

Het optimaal combineren van deze drie elementen vraagt echter ondersteuning middels een borgingssysteem; een kritisch zorgend systeem, met oog voor patiënt, behandeling, de professional zelf en het team als geheel, binnen de invloedrijke context van het zorglandschap. In dit artikel leveren wij een blauwdruk die professionals tegen hun afdeling kunnen leggen, in de wens tot borging van kwaliteit van zorg.

De brug als metafoor voor evidence-based werken