Log in
Is er nog een toekomst voor Arbeids- en Organisatiepsychologie en A&O-psychologen? Of zijn ze beide ten onder gegaan aan een gebrek aan visie en daadkracht, valse bescheidenheid en bystander apathy bij alle internet-ontwikkelingen op A&O-gebied? Volgens Wim Bloemers hebben A&O-psychologen zichzelf de markt uit laten werken zonder adequate actie te ondernemen. Marise Born en Wouter Schoonman dienen hem van repliek.
Wim Bloemers

In 1970 schreef de filosoof Frits Staal zijn befaamde artikel ‘De academicus als nowhere man’ in een poging de academicus opnieuw op de maatschappelijke agenda te krijgen.1 Immers: ‘If you don’t have a seat at the table, you may be on the menu.’2 Het ging Staal om de relevantie, de status en de koers van wetenschappelijke kennis.

De wetenschapper was volgens Staal gedwongen een maatschappelijk geëngageerd standpunt in te nemen waarbij vernieuwing voorop stond. Staal was wars van machtsstructuren en vage prietpraat. Wat betreft een actieprogramma verwachtte hij veel van de studenten: zij dienden een belangrijke functie te krijgen bij vernieuwingen en bij de relatie tussen wetenschap en samenleving en bij het verhelderen van wetenschapsfilosofische en ethische vragen. Ook dienden studenten het voortouw te nemen en te krijgen wat betreft intellectuele en morele leiding en internationalisering van het onderwijs.

Over onderwijsvernieuwing was Staal vrij radicaal: in

He’s a real Nowhere Man, sitting in his Nowhere Land, making all his Nowhere plans for nobody. Doesn’t have a point of view, knows not where he’s going to, isn’t he a bit like you and me?

Dit stuk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Wim Hofstee, emeritus-hoogleraar Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Gert Keen, oprichter van Skill Audit Peoplemanagement.

i. Felice and Boudleaux Bryant (1957)

1. Staal, J.F. (1970). De academicus als nowhere man. De Gids, 133(7/8), 96-160.

4. Hofstee, W.K.B. (2001). Persoonsontwikkeling voor wie? In: Human Resource Development, Thema Persoonlijke Ontwikkeling, Kluwer, Alphen aan den Rijn.

5. Adler, S., Church, A. H., Smither, J. W., Colquitt, A. L., Shull, A.C., Paul, K. B., & Foster, G. (2018). Putting an End to Bad Talent Management: A Call to Action for the Field of Industrial and Organizational Psychology. Industrial and Organizational Psychology, 11(2), pp 176–219.

6. Zie noot 2.

8. Kok, B. (2007). Het Lab. Amsterdam: Olive Press

9. Sauer, Ch. (2012). The role of online assessment in attracting and selecting young professionals. Hamburg: Siemens