Log in
Susan Niessen c.s. bespreken twee misverstanden over beslissen en beoordelen binnen de selectiepsychologie: (1) de expertise van de psycholoog is het beste ‘instrument’ om tot beslissingen te komen, en (2) meer informatie is beter. Ook lichten ze toe waarom praktiserende psychologen zo zelden de bevindingen en aanbevelingen uit de wetenschappelijke literatuur toepassen en doen ze aanbevelingen voor verbetering. ‘We dienen de methoden te gebruiken die tot de beste voorspellingen leiden.’
Susan Niessen, Rob Meijer, Marvin Neumann

‘No one ever made a decision because of a number. They need a story.
The understanding of numbers is so weak, that they don’t communicate anything. Everyone feels that those probabilities are not real- that they are just something on somebody’s mind’

Daniel Kahneman in Michael Lewis’ The Undoing Project (2016, p. 250)


Als selectiepsychologen nemen we beslissingen die belangrijke gevolgen kunnen hebben, zoals het aanbieden van een baan of het toelaten tot een opleiding. Om deze beslissingen te ondersteunen, gebruiken we informatie uit psychologische tests, interviews, opdrachten en vragenlijsten. Het voornaamste doel van het gebruik van deze instrumenten is het vergroten van de kans op het nemen van juiste beslissingen. Dit soort beslissingen hebben belangrijke gevolgen voor kandidaten, organisaties en de maatschappij en dienen dus genomen te worden op basis van valide instrumenten en procedures.

Er is daarom – terecht – veel aandacht

1. Zie bijvoorbeeld Ægisdóttir et al. (2006) voor een metaanalyse over de effectiviteit van verschillend manieren van informatiecombinatie en Dawes (1994) voor een interessant boek over (het gebrek aan) evidencebased beoordelen en beslissen in de klinische psychologie.

2. We gaan niet verder in op de soms gehoorde opvatting dat een correlatie van, zeg, r=.4 te verwaarlozen zou zijn omdat het ‘maar’ 16% van de variantie zou verklaren. Voor commentaar op deze opvatting zie Dawes (1979) en Bridgeman, Burton en Cline (2009).

Reageren? Wilt u reageren op dit artikel? Dat kan via LinkedIn (http://alturl.com/wz95u), Twitter (@RedactieDP) of onderaan dit artikel.