Log in
Het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen (adng) ontving in januari van dit jaar het archief van de Groningse psycholoog W.K.B. Hofstee (1936-2021). Een rijk archief met veel interessant materiaal, dat momenteel wordt bewerkt en toegankelijk gemaakt voor wetenschapshistorisch onderzoek. In Hofstees boekenbestand trof Willem Koops het verslag aan van het VIIIth International Congress of Psychology, gehouden van 6 tot en met 11 september 1926 te Groningen, onder voorzitterschap van de Nederlandse filosoof/psycholoog Gerard Heymans. Om verschillende redenen is dit congresverslag interessant, betoogt Koops.
Willem Koops

De IUPsyS

Het International Congress of Psychology werd in 1889 voor de eerste keer georganiseerd door een internationale commissie met de naam International Congress. Sinds 1889 werd er eens per vier jaar een internationaal congres georganiseerd. Na de Tweede Wereldoorlog wilde men niet alleen congressen organiseren, maar ook op andere vlakken internationale samenwerking bevorderen. In 1948 leidde dat ertoe dat het International Congress een nieuwe naam kreeg: International Union of Psychological Science (iupsys). Deze Union bestaat tot de dag van vandaag en organiseert nog steeds vierjaarlijkse conferenties. Daarnaast houdt iupsys zich bezig met tal van activiteiten ten behoeve van de internationale ontwikkeling van de psychologie: het onderhoudt vruchtbare relaties met de Unesco, geeft een tijdschrift uit (International Journal of Psychology), geeft boeken uit, beheert fondsen voor internationale uitwisselingsprogramma’s, geeft awards aan senioren en veel belovende jongeren etc. De geschiedenis van iupsys is beschreven in een boek van