Log in
Bert Duijker (1912-1983) is van zeer bepalende invloed geweest op de ontwikkeling en vormgeving van de Nederlandse psychologie. In 1980 werd de Stichting Duijker Lezingen opgericht. Tot 2000 hielden diverse internationale grootheden uit de gedrags wetenschappen een naar hem vernoemde lezing. Is het niet tijd voor een doorstart, vragen Arnold van Emmerik en Vittorio Busato zich af.
Arnold van Emmerik, , Vittorio Busato

‘Eerder door verdeeldheid dan door samenhang is de ontwikkeling van de psychologie bepaald, en beperkt.’ (Duijker, 1979, P. 218)

De Stichting Duijker Lezingen is ‘slapend’ en wordt naar alle waarschijnlijkheid spoedig geliquideerd. Opgericht in 1980, realiseerde deze stichting van 1981 tot en met 2000 de jaarlijkse ‘Duijker-lezing’. Zij gaf daarmee invulling aan haar doelstelling, in de oprichtingsstatuten geformuleerd als: ‘Het geven van voorlichting over ontwikkelingen in de gedragswetenschappen, en het door middel daarvan scheppen van een gunstig onderzoeks- en werkklimaat voor de beoefenaren van deze wetenschappen.’

De middelen waren beperkt: bij de oprichting stelden het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Universiteit van Amsterdam (UvA), het weekblad Intermediair en de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ieder 100 gulden ter beschikking. Those were the days. Naast een jaarlijkse bijdrage van deze organisaties, zouden