Log in
Op pagina’s 10-19 stellen Patricia van Oppen, Jan Henk Kamphuis en Marcel van den Hout het voorspellend vermogen van de Dynamische Theoriegestuurde Profielinterpretatie (DTP­) ter discussie. Deze toegepaste psychodiagnostische procedure wordt nog altijd veel toegepast en is ontwikkeld door Liesbeth Eurelings-Bontekoe en Wim Snellen. In deze Forum-aflevering gaan ze in discussie met Van Oppen c.s.
Liesbeth Eurelings-Bontekoe, Wim Snellen

Opmerkelijk dat Van Oppen, Kamphuis en Van den Hout zoveel moeite hebben gestoken in het overdoen van het werk van meerdere internationale peer reviewers. Ook de timing van de reactie op ons werk bevreemdt ons. Drie van de vier papers verschenen respectievelijk tien, zeven en vijf jaar geleden.

Gegeven de ruimte kunnen wij niet ingaan op alle feitelijke onjuistheden en uit hun verband gehaalde citaten.1 Daarom beperken we ons tot de algemene opmerkingen over de toepassing van de Dynamische Theoriegestuurde Profielinterpretatie (DTP), het betrekken van het artikel over Ultra High Risk (UHR)-status en de visie van Van Oppen c.s. op de hypothesetoetsing en consequenties ervan voor toepassing van de structuurtheorie.

Toepassing DTP

De opmerking dat ‘iedereen die de DTP­-procedure doorloopt opgezadeld wordt met een pathologische PO ­[PersoonlijkheidsOrganisatie]’ is onjuist. Die suggereert dat er ook zoiets is als een ‘normale’ persoonlijkheidsorganisatie. Een PO geeft een niveau van functioneren aan

1. Voor een uitgebreide versie kunt u contact opnemen met de auteurs, zie contactgegevens onderaan dit artikel.

Reageren?

Wilt u reageren op dit artikel? Dat kan via LinkedIn http://alturl.com/wz95u, Twitter (@RedactieDP) of onderaan dit artikel.