Lees verder
Marjo Boer: "Herstellen is een uniek proces waar mensen niet alleen voor hoeven te staan"
PAO Psychologie Nascholing & Opleiding

De inhoud van deze pagina is afkomstig van derden en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van De Psycholoog.

Aan het woord is Marjo Boer, LVSC-supervisor en docent ervaringsdeskundigheid bij PAO. Sinds april 2020 coördineert Marjo het project Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE). Daarmee wordt ervaringsdeskundige een officieel erkend beroep met een eigen beroepsregister.

Herstelondersteunende zorg

Herstellen is meer dan alleen herstellen van een psychisch probleem of een ontregelende levenservaring. Het is ook een proces van hernemen, herdefiniëren, je veerkracht en inspiratie weer kunnen ervaren, mogelijkheden herontdekken. De praktijk laat zien dat herstelondersteunende zorg de kans op een zelfstandig leven vergroot als iemand weet hoe met een chronische ziekte of psychische ongemakken om te gaan en weet waar eigen krachten en mogelijkheden liggen.

Herstelondersteunende zorg is daarmee vooral gebaseerd op ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Van de herstelbeweging leren we dat mensen met ernstige, schijnbaar uitzichtloze psychisch problemen nieuwe perspectief kunnen ontwikkelen. Een perspectief waarin een zinvol bestaan mogelijk is, waarin iemand autonomie en verbinding met anderen behoudt. Vanuit dat perspectief kunnen mensen weer vat krijgen op hun leven en hun problemen, door nieuwe mogelijkheden en krachten aan te boren.

Herstelondersteunende zorg is een hoopvol proces waarbij iemand de ruimte krijgt om te onderzoeken wat de beste weg is naar herstel. Herstellen is niet eenvoudig, maar als de omgeving hoopvol is over het herstel, draagt dat zeker bij.

Ervaringsdeskundigheid

Goede herstelondersteunende zorg kan niet zonder ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis, stelt Marjo. ‘Die twee versterken elkaar enorm. Werken met ervaringsdeskundigheid biedt een hele rijke samenwerking die ook in instellingen steeds meer wordt toegepast.

Ervaringsdeskundige professionals hebben een bron van levende kennis; die extra dimensie om te kunnen voelen wat mensen in ontregelende ervaringen doormaken. Dit is voor het inrichten van een klimaat waarin mensen een eigen ontwikkelproces kunnen doormaken, essentieel. Het gaat soms om kleine subtiele signalen die niet in woorden zijn te vatten. Bovendien kan een ervaringsdeskundige een hoopvol rolmodel zijn. Vaak begrijpt de ervaringsdeskundige van binnenuit wat er kan spelen en wat iemand in disbalans brengt. Daar komt bij dat die ervaringsdeskundige gids kan zijn in de toegang naar iemands eigen veerkracht waardoor hij weer meer regie voelt over zijn leven.’

Wil je meer lezen over de manier waarop je ervaringsdeskundigen in kan zetten bij herstelondersteunende zorg?

Wil je weten hoe je als bestuurder ervaringsdeskundigheid professioneel vormgeeft in jouw organisatie? Lees dan het hele artikel van Marjo op de website van PAO.