Log in
Na een klacht van een cliënt omtrent een rapport krijgt Pia een waarschuwing van het College van Toezicht (zie het januarinummer). Over dezelfde situatie komt echter nóg een klacht, nota bene van een ervaren collega. Die stelt onder meer dat Pia het collegiaal appel heeft genegeerd en een slecht rapport heeft afgeleverd.
Henk Geertsema

Wat is er gebeurd?

Na een verkeersongeluk kan Carice, die werkt als zelfstandig gevestigd communicatieadviseur en trainer, haar werk niet meer doen. Zij doet een beroep op haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeringsmaatschappij laat haar onderzoeken op restverschijnselen. Nora, klinisch neuropsycholoog, verricht dit onderzoek en concludeert onder andere dat er sprake is van beperkingen ten aanzien van aandacht- en geheugenfuncties. Een zeker verder herstel acht zij zeer wel mogelijk.

Na drie jaar wil de verzekeringsmaatschappij een hernieuwd neuropsychologisch onderzoek. Carice wordt uitgenodigd bij een onderzoeksbureau, waaraan Pia als coördinator/neuropsycholoog nip is verbonden.

Over het rapport dat op basis van het onderzoek geschreven wordt is Carice zo ontstemd dat zij tegen Pia een klacht indient bij het College van Toezicht. Over de behandeling van deze klacht schreven we in het afgelopen januarinummer. Het College geeft Pia een waarschuwing.

Maar daarmee is de kous nog niet af. Over dezelfde situatie dient ook Nora een klacht in, de collega die drie