Log in
Volgens het College van Toezicht voldoet een goed rapport aan een aantal duidelijk omschreven criteria. Deze criteria hanteren zij bij het beoordelen van klachten. Het rapport van Pia voldeed niet aan deze eisen. Het College gaf haar een waarschuwing.
Henk Geertsema

Wat is er gebeurd?

Carice[1] werkt als zelfstandig gevestigd communicatieadviseur en trainer. In december 2008 krijgt zij een auto-ongeluk. Daarna moet zij een beroep doen op haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeringsmaatschappij laat haar in het najaar van 2009 onderzoeken op restverschijnselen. Een gepromoveerd klinisch neuropsycholoog onderzoekt haar en concludeert onder andere dat er sprake is van beperkingen ten aanzien van aandacht- en geheugenfuncties. Zij is van mening dat Carice er alles aan heeft gedaan om weer te kunnen functioneren als voor het ongeluk. En een zeker verder herstel acht zij zeer wel mogelijk. Tenslotte merkt ze op dat Carice reële klachten heeft, die in het onderzoek op betrouwbare wijze zijn geobjectiveerd.

Na drie jaar wil de verzekeringsmaatschappij een hernieuwd neuropsychologisch onderzoek. Carice wordt uitgenodigd bij het onderzoeksbureau. Pia is als coördinator/neuropsycholoog nip aan dit bureau verbonden. Een week later vindt het onderzoek plaats. Het onderzoek wordt verricht door een collega van Pia.