Log in
Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de psycholoog na het afleveren van een rapport aan diens opdrachtgever? Vrij ver, ondervond Pieter, althans naar het oordeel van het College van Toezicht.
Henk Geertsema

Al enige tijd gaat het niet zo lekker met Carel (zie noot 1) op de school waar hij werkt. Er zijn samenwerkingsproblemen tussen Carel en zijn collega’s. Er wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld, die op zijn beurt om een psychologisch onderzoek vraagt.

De opdracht komt bij Pieter terecht. De vraagstelling bestaat uit elf onderzoeksvragen, waarvan zes door Carel zelf zijn geformuleerd. De resterende vijf vragen komen van de opdrachtgever en hebben Carels instemming. Pieter en Carel gaan aan de slag. De volgende stappen verlopen allemaal netjes en professioneel: het onderzoek zelf, de nabespreking, de voorlopige rapportage en het verwerken van de opmerkingen van Carel. Uiteindelijk wordt het verslag met toestemming van Carel naar de opdrachtgever verzonden. Boven het rapport staat: VERTROUWELIJK en aan het eind staat nogmaals vermeld dat het rapport vertrouwelijk is en niet zonder toestemming van de cliënt mag worden verspreid.

Tot zover verloopt alles volgens de regels van de kunst. Dan wordt er een bijeenkomst