Log in
Verveling is allesbehalve triviaal, stellen Remco Havermans en collega’s. Het is een herkenbare, negatieve emotie die ontstaat bij onderprikkeling of langdurige herhaling. Experimentele studies naar de rol van verveling bij psychopathologie zijn nog niet uitgevoerd, wel lijkt ervaren verveling sterk verband te houden met psychopathologie. Doelloze eentonigheid zou daarbij een cruciale rol kunnen spelen.

Eentonigheid in relaties kan tot sleur leiden. Teveel lust kan ook een last vormen, aldus Dick Trubendorffer en Klaartje Schepers in hun essay over seksverslaving. ‘Seksueel probleemgedrag kan zich uiten in uren en dagen aaneengesloten porno kijken, onderwijl overmatig masturberend, al dan niet in combinatie met middelengebruik.’ De laatste jaren melden meer mensen zich bij verslavingsklinieken met dergelijke klachten – waar, als je het mij vraagt, wellicht ultieme verveling aan ten grondslag ligt.

Een geenszins saaie forumdiscussie voeren psychiater Aukelien van Nijen, gz-psycholoog Lucas Colleye en een bestuurlijke delegatie van de Studentenfractie van het NIP. Van Nijen wil niet langer afgeschilderd worden als pillenhulpje van de psycholoog en pleit voor een psychiatrische en psychologische diagnostiek. Benadrukt Colleye samenwerking in het belang van de cliënt, de studenten distantiëren zich in niet mis te verstande woorden van haar stellingname.

Geïnspireerd door een recente casus uit Nature bespreekt methodoloog Klaas Sijtsma de vermeende crisis in de peer review. Volgens hem valt