Log in
Psychiaters zouden zich binnen het maatschappelijk veld activistischer moeten opstellen. Aan die oproep geeft psychiater Aukelien van Nijen graag gehoor. Volgens haar kan niet duidelijk genoeg gemaakt worden dat psychologie en psychiatrie geen uitwisselbare beroepen zijn. ‘Het is wat mij betreft tijd te gaan spreken over psychiatrische diagnostiek en psychologische diagnostiek.’ GZ-psycholoog Lucas Colleye en het Landelijk Bestuur van de Studentenfractie van het nip dienen haar van repliek.
Aukelien van Nijen, Lucas Colleye

In diverse vakbladen zoals Medisch Contact wordt de laatste jaren regelmatig gepubliceerd over de identiteit van de psychiater (bijv. Ruissen, 2016; Visscher et al., 2017). Hierin komt naar voren dat er psychiaters zijn die zich ‘het pillenhulpje van de psycholoog voelen’. Deze artikelen worden echter nauwelijks door het grotere publiek gelezen. Als je aan een willekeurig iemand vraagt wat een psychiater is, dan zijn er velen die iets noemen als ‘een psycholoog die ook medicatie mag voorschrijven’. Visscher en collega’s (2017) roepen dan ook op dat psychiaters zich activistischer opstellen, en dat vooral ook binnen het maatschappelijk veld. Aan dit activisme geef ik op deze plek graag gehoor.

Wat mij betreft is het nu tijd om voor eens en altijd duidelijk te maken dat een psycholoog en psychiater zeer duidelijk van elkaar te onderscheiden vakken zijn. Ik wil niet meer een ‘psycholoog zijn die ook medicatie mag voorschrijven’ of ‘het pillenhulpje van de psycholoog’ worden genoemd. Ook hoop ik dat er niet