Log in
Onder de titel ‘Maatstaf in wetenschap is zelf ondermaats’ besteedde NRC Handelsblad (10/11 december 2016) in het katern Wetenschap aandacht aan de vermeende crisis in de peer review. De meeste personen die in de krant aan het woord kwamen, menen dat het systeem van peer review moet worden verbeterd of vervangen door iets anders. Volgens Klaas Sijtsma valt het met die crisis echter wel mee. ‘De reviewer dient een afstandelijke beoordelaar te zijn en niet een betrokken coauteur.’
Klaas Sijtsma

Peer review als probleem

Peer review houdt in dat tijdschriftredacties een ter publicatie aangeboden manuscript eerst laten beoordelen door experts, alvorens een beslissing over publicatie te nemen. In dit artikel wordt betoogd dat het met de vermeende crisis in de peer review wel meevalt. Het grootste verschil met enkele tientallen jaren geleden is dat er nu veel meer onderzoekers zijn en dat die samen enorm veel meer publiceren, en daar bovendien veel belang bij hebben. In plaats van zich op de peer review te concentreren, kan beter de kwaliteit van het onderzoek worden verbeterd. Een onderzoek is kwalitatief goed als de onderzochte vraagstelling origineel is, de gekozen methode de onderzoeker in staat stelt de vraagstelling te onderzoeken, de statistische methode adequaat is en de analyse van de gegevens correct is uitgevoerd, en de conclusies van het onderzoek te rechtvaardigen zijn.

De casus uit Nature

Onder de titel Wankele Waakhonden behandelt NRC Handelsblad <